1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Βιοχημικές εξετάσεις. Διαπιστευμένο τμήμα σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο: ELOT EN ISO 15189.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Προσωπικό Τμήματος συνοδευόμενο από ειδικότητες

Διευθυντής του τμήματος:
Κωτσοβασίλης Κων/νος: Δρ. Βιοχημικός
Καρυτσιώτου Ελπίδα: Χημικός
Κοκόση Ευνίκη: Βιολόγος
Λαμπαδάκης Χρήστος: Χημικός
Μανωλοπούλου Χριστίνα: Βιολόγος
Πριοβόλου Μικαέλα: Βιοχημικός
Σωτήρος Παναγίωτης: Χημικός

Υπεύθυνοι του τμήματος:
Δανιά Ειρήνη: Τεχνολόγος
Διαμαντοπούλου Ανδριάνα: Τεχνολόγος
Καλής Βασίλειος: Τεχνολόγος
Πούλου Νικολέτα: Παρασκευάστρια
Σβόλη Αλεξάνδρα: Τεχνολόγος
Τούντας Βασίλειος: Τεχνολόγος

Γραμματέας: Ζαφειρόπουλος Νικόλαος


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλ. 210 771 1133
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00
e-mail Διευθυντού: kotsovas@hol.gr


4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

24ωρη καθημερινή λειτουργία.