Τηλ: 213 203 2480
Φαξ: 210 777 4395

Προσωπικό

Υπεύθυνη ΚΕΔΜΟ: Dr Αλεξάνδρα Σιόρεντα, βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ
Σταυρούλα Δρόσου, τεχνολόγος
Ερασμία Σταμαθιουδάκη, τεχνολόγος


Αντικείμενο

Ενημέρωση των δοτών σχετικά με τη δωρεά
Καταγραφή προσωπικών δεδομένων και ιατρικού ιστορικού
HLA τυποποίηση και προώθηση στη δεξαμενή
Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Συνεργασία με Κέντρα Συλλογής
Το Κέντρο Δότη που έχει δημιουργηθεί στο Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» έχει περισσότερους από 12.000 ενεργείς εθελοντές δωρητές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στο Εθνικό Μητρώο που βρίσκεται στον ΕΟΜ και στην Παγκόσμια Δεξαμενή –Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW)


Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο αρχείο εδώ.