1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, συνδράμει καθοριστικά στη λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ανταποκρινόμενη στους αναπτυξιακούς στόχους  που τίθενται από την Διοίκηση και έχουν ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Επιδιώκοντας την απόκτηση κάθε νέας θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας καθιστά την νοσηλευτική επιστήμη αρωγό στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας  των πολιτών.

Σκοποί της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα  Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων
  • Η στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης και τον οργανισμό του νοσοκομείου
  • Η αποτελεσματική διοίκηση των νοσηλευτικών τομέων, καθώς επίσης ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας
  • Η λειτουργία προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων
  • Η οργάνωση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων
  • Η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα Erasmus
  • H οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων
 • Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης
 • Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου
 • Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Νούσης Αθανάσιος

Τομεάρχεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
1ος ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ Α

Χαρχαρίδου Μαρία

2ος ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ Β

Δαστερίδου Θεοδώρα

3ος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α

Τζιάλλας Βασίλειος

4ος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β

Ραχιώτη Θεοδώρα

5ος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ

Καλαντζή Σοφία

6ος ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΣ

Κατσιμπούλα Δήμητρα

———

Υπεύθυνος Γραφείου Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

Ζέρβας Παύλος (Νοσηλευτική Πληροφορική)

Νοσηλευτές Γραφείου Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

Οικονόμου Αναστασία

Τριπικέλη Μαρία-Αικατερίνη


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλέφωνα επικοινωνίας όλο το εικοσιτετράωρο: 213 203 2347 –  213 203 2459
Fax: 210 779 1406
Email: nosdiefthinsi@gna-gennimatas.gr