Η σχολική μονάδα λειτουργεί στον χώρο του Νοσοκομείου Ημέρας του Τμήματος και βρίσκεται σε στενή και διαρκή συνεργασία με αυτό. Απευθύνεται τόσο σε εφήβους που νοσηλεύονται όσο και σε εφήβους που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία.

Στελεχώνεται από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσφέρει ενισχυτικά μαθήματα σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο.

Αποστολή της Σ.Μ.Ε.Α. είναι να ενισχύσει τις διαδικασίες μάθησης και τις σχέσεις με το σχολικό περιβάλλον σε εφήβους οι οποίοι, λόγω ψυχικών δυσκολιών, έχουν απομακρυνθεί από το σχολικό πλαίσιο.