ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ

Το Σωματείο των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ιδρύθηκε τον Γενάρη του 1983, με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν.Α.», αφού αυτή ήταν η επωνυμία του Νοσοκομείου, που δημιουργήθηκε το 1978 από την συνένωση του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών και του ΚΟΦΚΑ (Κρατικού Οφθαλμολογικού Κέντρου Αθηνών).

Η περίοδος ίδρυσής του χαρακτηρίζεται από έντονες ζυμώσεις και ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Μόλις λίγους μήνες πριν, τον Ιούλιο του 1982 ψηφίζονταν ο Ν. 1264/82 «για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και τη κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», ενώ αμέσως μετά τίθεται σε εφαρμογή ο Ν. 1397/83, για τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Στο καταστατικό που ψηφίστηκε στην ιδρυτική γενική συνέλευση των εργαζομένων στις 12 Γενάρη 1983, αναφέρονται στο άρθρο 2 οι σκοποί του Σωματείου. Αυτοί είναι:

  1. α) Η ένωση όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους
    β) Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών του και των συνθηκών εργασίας τους
  2. Η ασφαλιστική τους προστασία και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου καθώς επίσης και της ταξικής τους συνείδησης
  3. Η κατοχύρωση και η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων τους, οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών, πολιτικών, καθώς και των δημοκρατικών ελευθεριών τους
  4. Η ανάπτυξη της γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών
  5. Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων για τις Συνδικαλιστικές Ελευθερίες και για την προστασία της Υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  6. Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, τμήμα του οποίου αποτελούν τα μέλη του Σωματείου και η πάλη για τη συνεχή βελτίωση της Υγειονομικής περίθαλψης του Ελληνικού Λαού. Η προσπάθεια για την ενότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος και για τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας
  7. Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της καταπίεσης και της αποξένωσης του εργαζόμενου από τη δουλειά του.

Επικοινωνία:

Χάρτης: Λ. Μεσογείων 154, Κτίριο 1 – ΚΟΦΚΑ στο Υπόγειο

Τηλ: 210 776 8193, 210 778 5691

Ωράριο λειτουργίας γραφείων: 6.30 – 14.30

Email: www.segna.gr