Η κλινική διαθέτει 5 χειρουργικές αίθουσες όπου διενεργούνται καθημερινά (εκτός Τετάρτης) πολυάριθμες επεμβάσεις για τη θεραπεία πολλών παθήσεων, όπως χαλάζια, πτερύγια, βλεφαροπλαστικές, καταρράκτες με τη σύγχρονη τεχνική της φακοθρυψίας, τραμπεκιουλεκτομές και ενθέσεις βαλβίδων (για τη θεραπεία του γλαυκώματος), υαλοειδεκτομές και τοποθετήσεις σκληρικών μοσχευμάτων (για αποκολλήσεις ή άλλες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς) καθώς και ενδοφθάλμιες εγχύσεις φαρμάκων. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνουν με τοπική ή γενική αναισθησία, όπου αυτό ενδείκνυται.