Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Διοικητής ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μπούλιας Ελευθέριος

 

Αν. Διοικήτρια ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μάϊνα Άννα