ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: humanresdept@gna-gennimatas.gr, efimeries@gna-gennimatas.gr

Τηλ. 2132032163 , 2132032168 ,2132034128

Fax 2107786333 & 2132033689


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  1. Νίκος Ερημίτης, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, διορισμοί (μονίμων & επικουρικών), ανάθεση καθηκόντων & κρίσεις προϊσταμένων, μετακινήσεις & βαθμολογικές προαγωγές (πλην ιατρών) τηλ. 2132032168, email: humanresdept@gna-gennimatas.gr
  2. Λαμπρινή Αγγελοπούλου, επικουρική υπάλληλος ΔΕ, υπηρεσιακή εκπαίδευση &  άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έλεγχος γνησιότητας, σύνταξη μητρώων τηλ. 2132032163, email: l.aggelopoulou@gna-gennimatas.gr
  3. Γιώργος Ασημακόπουλος, επικουρικός υπάλληλος ΔΕ, άδειες (πλην ιατρών) τηλ. 2132032165 e-mail: g.asimako@gna-gennimatas.gr
  4. Βίκη Βασιλείου, επικουρική υπάλληλος ΔΕ, κινητικότητα, οικογενειακή παροχή, συνάφεια τίτλων σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις υπηρεσίας (πλην ιατρών)  τηλ. 2132032164, email: v.vasileiou@gna-gennimatas.gr
  5. Βάντα Ζερβού, μόνιμη υπάλληλος ΔΕ, πειθαρχικά θέματα, επικουρικοί ιατροί, εξειδικευόμενοι (λοιμωξιολογία & επεμβατική ακτινολογία), κινητικότητα ιατρών τηλ. 2132032166 e-mail: vandazervou@gna-gennimatas.gr
  6. Γεωργία Ζήρου, μόνιμη υπάλληλος ΤΕ, πρακτική άσκηση ΟΑΕΔ/ΕΠΑΣ, μαθητεία ΕΠΑΛ, καταχώρηση προγραμμάτων εργασίας & δεδομένων αξιολόγησης τηλ. 2132032164, e-mail: g.zirou@gna-gennimatas.gr
  7. Γιώτα Καρκάνη, μόνιμη υπάλληλος ΔΕ, συντονισμός & αποζημιώσεις εφημεριών/νυχτερινών/εξαιρέσιμων & παρακολούθηση πιστώσεων τηλ 2132032651 ,e-mail: p.karkani@gna-gennimatas.grefimeries@gna-gennimatas.gr
  8. Λένα Λαγού, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ, ιατροί ειδικευόμενοι, εξειδικευόμενοι (υπέρηχοι), πρακτική άσκηση φοιτητών ιατρικής τηλ. 2132032166 ,e-mail: e.lagou@gna-gennimatas.gr
  9. Σπύρος Μπισκετζής, μόνιμος υπάλληλος ΤΕ, ωφελούμενοι ΟΑΕΔ, συντάξεις, μισθολογικές προαγωγές, εσωτερικές μετατάξεις (πλην ιατρών), πρακτική άσκηση φοιτητών (πλην ιατρικής), συμπλήρωση πινάκων BI-FORMS τηλ. 2132032164
   e-mail:  sbisketzis@gna-gennimatas.gr
  10. Ντόλκα Βιβή, μόνιμη υπάλληλος ΔΕ, καταχώρηση δεδομένων στο Νέο Πληροφοριακό Σύστημα
  11. Ξανθή Σπυροπούλου, μόνιμη υπάλληλος ΤΕ, ιατροί ΕΣΥ τηλ. 2132032163 ,e-mail: xanthispyro@gna-gennimatas.gr
  12. Νίκος Χαριτίδης, επικουρικός υπάλληλος ΔΕ, άδειες & βεβαιώσεις υπηρεσίας ιατρών τηλ. 2132032167
   e-mail: a.xaritidis@gna-gennimatas.gr