Στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος μπορούν να απευθύνονται έφηβοι και γονείς για ζητήματα που έχουν σχέση με την εφηβεία και τις δυσκολίες της. Στους προσερχόμενους παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας που αφορούν σε:

  • Ψυχιατρικά προβλήματα (εκτός εξαρτήσεων από ουσίες)
  • Ψυχολογικές δυσκολίες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Προβλήματα σχέσεων (στην οικογένεια, στο σχολείο, με το άλλο φύλο, στη διαπροσωπική επικοινωνία, κ.λπ.)
  • Ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα ειδικά ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων και νέων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία περιλαμβάνουν:

  • Ψυχιατρική διάγνωση, αξιολόγηση
  • Συστηματική παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση, φαρμακοθεραπεία όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
  • Ψυχοθεραπεία
  • Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα ή/και ομάδες
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση
  • Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Υποδοχής και Ψυχολογικής Βοήθειας – Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με τα Εξωτερικά Ιατρεία:
Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 09:00-18:00 και Παρασκευή, 09:00-15:00
Τηλέφωνο: 213 203 2854 213 203 2855
Φαξ: 213 203 3675
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουpsychado@gna-gennimatas.gr

Στην περίπτωση που το αρχικό αίτημα εκφράζεται από τους γονείς ή άλλο ενδιαφερόμενο, συνιστάται η ενημέρωση του εφήβου και η ενθάρρυνση της αυτόβουλης προσέλευσής του.