Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση-συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου, την ευθύνη λειτουργίας των Δικτυακών Υποδομών καθώς και την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΟΑΕΔ)

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 213 203 4201213 203 4204

Email: it@gna-gennimatas.gr