Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση-συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου, την ευθύνη λειτουργίας των Δικτυακών Υποδομών καθώς και την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.

Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής προΐσταται ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποτελείται από δύο(2) Τμήματα:

  1. Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογών
  2. Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Η/Υ και Δικτύων

Το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογών στελεχώνεται από:

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Προϊστάμενος Τμήματος)

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΟΑΕΔ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 213 203 4201213 203 4203 – 213 203 4206213 203 4198

Email: it@gna-gennimatas.gr

Το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Η/Υ και Δικτύων στελεχώνεται από:

2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Προϊστάμενος Τμήματος)

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 213 203 4204213 203 4205

Email: helpdesk@gna-gennimatas.gr


 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

Ελληνικό Ινστιτούτο DRG

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικά με τα DRG’s.

1. KETEKNY – Εφαρμογή Αναζήτησης και Πλοήγησης Ιατρικών Κωδικοποιήσεων ICD10-GrM & ΕΤΙΠ

2. Εκπαίδευση DRG’s

3. Forum 

Προτείνεται η εγγραφή σας στο forum του ΚΕΤΕΚΝΥ για την απάντηση τυχόν ερωτημάτων σας.

Κυβερνοασφάλεια