Η προσπάθεια ίδρυσης της πρώτης Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών στην Αθήνα στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, με έδρα το νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, ξεκίνησε το 2021 σε δυσμενείς συνθήκες πανδημίας με στόχο την βελτίωση της πορείας των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς στη χώρα μας. Το κοινωφελές αυτό έργο βασίστηκε στις ανάγκες της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας και στην πολυετή κλινική εμπειρία του καθηγητή Οφθαλμολογίας Γεώργιου Κυμιωνή. Η λειτουργία και ο εξοπλισμός της «Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών» καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου μέσω οικονομικών δωρεών, με κύριο χορηγό μέχρι σήμερα το ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου), η διαχείριση των οποίων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περισσότεροι από 280 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο πάσχουν σήμερα από χαμηλή όραση ή τύφλωση και στους δύο οφθαλμούς. Η τέταρτη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως είναι οι παθήσεις του κερατοειδούς χιτώνα. Στη πλειοψηφία αυτών των παθήσεων η μείωση της όρασης είναι αναστρέψιμη και μπορεί να αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αντικατάσταση του κερατοειδούς μέσω μεταμόσχευσης. Τις τελευταίες δεκαετίες, η μεταμόσχευση αποτελεί μια προηγμένη θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται με επιτυχία στη χώρα μας, για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του κερατοειδούς, όπως για παράδειγμα του κερατόκωνου, διαφόρων δυστροφιών, μολυσματικών νόσων και τραυματισμών του οφθαλμού. Δεδομένου ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης και στις δέκα τελευταίες χώρες του Δυτικού κόσμου σε δωρητές οργάνων, δημιουργούνται μεγάλες λίστες αναμονής πασχόντων για μεταμόσχευση κερατοειδούς, την θεραπεία των οποίων το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτει κατά κύριο λόγο, με εισαγωγές μοσχευμάτων από το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, με την συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και άλλων συναφών φορέων, με σκοπό την αύξηση του αριθμού των δωρητών μοσχευμάτων κερατοειδούς. Η προσπάθεια αυτή, απέφερε αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων κερατοειδούς στην Ελλάδα, γεννώντας την ανάγκη δημιουργίας μια σύγχρονης «Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών» για την αξιολόγηση και επεξεργασία των μοσχευμάτων. Από ιατρικής πλευράς, η επιτυχία μιας μεταμόσχευσης συναρτάται από την ορθή λήψη και επεξεργασία του μοσχεύματος, καθώς και από τη συντήρησή του σε κατάλληλες εργαστηριακές συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του. Αυτές τις ανάγκες επιδιώκει να καλύψει το έργο της «Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών».

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γιώργος Κυμιωνής, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της «Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών», είναι σήμερα καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης διατελέσει καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης στην Ελβετία (2017- 2020) και έχει εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ειδικών για τον κερατοειδή και τις οφθαλμικές παθήσεις (2020-2022). Έχει περισσότερες από 320 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 12000 αναφορές.

WHO WE ARE?

Athens Eye Bank Of National and Kapodistrian University of Athens situated in First Ophthalmology Clinic of “Georgios Gennimatas” Hospital, serves as a public institution that specializes in providing corneal grafts for patients requiring corneal transplantation. Our primary objective is to retrieve, process, and distribute corneal tissue. This endeavor relies heavily on the generosity of individuals and their families who opt to donate their eyes upon their demise. Furthermore, Athens Eye Bank is committed to advancing ophthalmic research. Recognizing the significance of extensive research for achieving optimal surgical outcomes, our department endeavors to employ all essential equipment to enhance our understanding of corneal transplantation. Moreover, we aim to establish a comprehensive database containing information about patients and grafts, elucidating their unique characteristics and their impact on corneal transplantation.

Scientific Director

George Kymionis is the inventor and scientific director of Athens Eye Bank, is currently Professor of Ophthalmology at the University of Athens. He has also served as a Professor at the Medical School of the University of Lausanne in Switzerland (2017- 2020) and he has been elected President of the European Society of Cornea and Ocular Disease Specialists (2020-2022).
He has more than 320 publications and more than 12000 citations.

Προσωπικό Τμήματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Κυμιωνής
Επιστημονικός Συνεργάτης: Μαρίνα Χατζέα
Επιστημονικός Συνεργάτης: Αγάπη Κατάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας/Contact us

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Τel: +302132033504
Email: eyetransplantbank@gna-gennimatas.gr