1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Χαλανδρίου-Αγίας Παρασκευής αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» και βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Σουλίου 62.
Σκοπός του Κ.Ψ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν1397/83, είναι η ψυχοκοινωνική μέριμνα, η συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα και η διαφώτιση, η πρόληψη, η θεραπεία και η συμβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη του αρρώστου.
Η υπηρεσία του Κ.Ψ.Υ. απαρτίζεται από:

 • Ιατρεία Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής
 • Μονάδα μερικής νοσηλείας (δεν λειτουργεί ακόμα)
 • Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας
 • Γραφείο Γραμματείας

Το Κ.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1989 και ήταν το πρώτο Κ.Ψ.Υ. το οποίο δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 20 του Ν1397/83, πανελλαδικά.
Το. Κ.Ψ.Υ. είναι το μοναδικό Κ.Ψ.Υ. σε ολόκληρο τον άξονα της Ανατολικής Αττικής. Λόγω αυτού του γεγονότος, από το 1993, το Κ.Ψ.Υ. προσφέρει υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης όχι μόνο στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου αλλά σε όλη τη Βορειοανατολική Αττική, και κοινοτικές υπηρεσίες στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου.
Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχεται λόγω της απουσίας άλλων Κ.Ψ.Υ. στην περιοχή, έχει κατορθώσει να αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τόσο την ψυχιατρική περίθαλψη, όσο και τους τομείς της προαγωγής και της πρόληψης στην Ψυχική Υγεία. Συγχρόνως, εκτός του κλινικού, έχει να επιδείξει και σημαντικότατο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο λαμβάνει χώρα τόσο στο Κ.Ψ.Υ., όσο και στους διάφορους φορείς με τους οποίους βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία.
Για τους παραπάνω λόγους, το Κ.Ψ.Υ. έχει θεωρηθεί ως πρότυπο από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.
Το Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί σε πενθήμερη βάση εβδομαδιαίως. Τις τέσσερις από τις πέντε μέρες λειτουργεί σε συνεχές πρωινό και απογευματινό / βραδινό ωράριο, ενώ την πέμπτη ημέρα λειτουργεί σε πρωινό ωράριο.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ.:

Ιατρικό προσωπικό

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες από το Κ.Ψ.Υ. καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού. Η στελέχωση του Κ.Ψ.Υ. αποτελείται από:

 • Ψυχιάτρους
 • Παιδοψυχιάτρους
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Ψυχιατρικές Νοσηλεύτριες
 • Επισκέπτριες Υγείας
 • Διοικητικούς
 • Βοηθητικό Προσωπικό

Η παραπάνω σύνθεση επιτρέπει στο Κ.Ψ.Υ. να λειτουργεί βάσει των αρχών της διεπιστημονικής ομάδας ψυχικής υγείας, και να είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων θεραπειών (εκτός από την ψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακοθεραπεία), όπως ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική θεραπεία, θεραπεία ζεύγους, και θεραπεία οικογένειας. Εκτός των υπηρεσιών περίθαλψης, το Κ.Ψ.Υ. έχει αναπτύξει και κοινοτικές υπηρεσίες για τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεργασία με βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία κτλ.


3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ.:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του Κ.Ψ.Υ. (Σεμινάρια, επιβλέψεις, μαθήματα, κλινικές συγκεντρώσεις)
 • Εκπαίδευση των ειδικευομένων Γενικών Γιατρών, κατά την υποχρεωτική τρίμηνη άσκησή τους στην Ψυχιατρική
 • Εκπαίδευση εκτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την άσκησή τους στην Ψυχιατρική
 • Εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εκπαίδευση και κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Κλινική Ψυχολογία
 • Εκπαίδευση και κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Σχολική Ψυχολογία
 • Εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ψυχιατρική νοσηλευτική
 • Εκπαίδευση και κλινική άσκηση νοσηλευτών διαφόρων ιδρυμάτων για τη λήψη της ειδικότητας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής
 • Εκπαίδευση και κλινική άσκηση των προπτυχιακών σπουδαστών/τριών Νοσηλευτικής και των Επισκεπτών Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών
 • Εκπαίδευση και κλινική άσκηση των προπτυχιακών σπουδαστών/τριών Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών

Ο μέσος όρος του συνόλου των διδακτικών ωρών για τις παραπάνω δραστηριότητες ανέρχεται σε 6000 ώρες κατ΄ έτος.
Εκτός των παραπάνω διδακτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο Κ.Ψ.Υ., το προσωπικό του Κ.Ψ.Υ. είναι ενεργά αναμεμειγμένο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες υγειονομικών φορέων, ακαδημαϊκών φορέων, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της Πρόνοιας με τους οποίους το Κ.Ψ.Υ. βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία.


4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ.:

Η διεύθυνση του Κ.Ψ.Υ. είναι :
Σουλίου 62 ή Ελληνοσερβικής Φιλίας 62, Αγία Παρασκευή

Το τηλέφωνο επικοινωνίας :

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 203 7600

Γραμματεία: 213 203 7606

Γραμματεία Υπηρεσίας Ενηλίκων: 213 203 7618 (για νέα περιστατικά – καθημερινά 09:00 με 13:00)

Γραμματεία Παιδοψυχιατρικού: 213 203 7613 και email: sec_kpsy@0303.syzefxis.gov.gr, 213 203 7629 για νέα περιστατικά (Δευτέρα και Πέμπτη από 9:00 έως 12:00)

ΦΑΞ: 213 203 7636

Το email του Κ.Ψ.Υ. είναι sec_kpsy@0303.syzefxis.gov.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία και κλείσιμο ραντεβού απευθυνθείτε στη Γραμματεία