Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων υγείας της Ευρώπης.

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί σημαντικό μέρος της Δημόσιας υγείας και αφορά στην παροχή εκπαίδευσης και γνώσης για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στοχεύοντας στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.

Τα σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης ασθενών επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο της αγωγής υγείας και της πρόληψης στην παροχή υπηρεσιών υγείας με σαφή υπεροχή των προγραμμάτων αυτών στον έλεγχο κόστους οφέλους.

Η σύγχρονη διαχείριση της υγείας επιτάσσει την ενσωμάτωση ποιοτικών υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένων με την αποφυγή επιπλοκών, την εκπαίδευση των ασθενών, την υλοποίηση συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης χρονίως πασχόντων μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Με γνώμονα την εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και υπηρεσιών υγείας και υιοθετώντας τη σύγχρονη μορφή των Νοσοκομείων ανοιχτών στην κοινωνία και με προσανατολισμό την υγεία και την προαγωγή της το Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» δημιούργησε τον Μάρτιο του 2008 το πρώτο Αυτοτελές Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας που λειτουργεί σε νοσοκομείο της χώρας μέχρι σήμερα.

Το γραφείο λειτουργεί με την ευθύνη της νοσηλεύτριας, ειδικής στον σχεδιασμό υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, κας Θανασά Γεωργίας. Τα προγράμματα και οι δράσεις του Γραφείου υλοποιούνται με την συμμετοχή και συνεργασία των κλινικών τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου, επιστημονικών φορέων φορέων προαγωγής υγείας, κέντρων υγείας και δήμους της χώρας.


Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας  αποτελούν:

 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης στο χώρο του Νοσοκομείου (ασθενείς και κοινό που λαμβάνει υπηρεσίες υγείας)
 2. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο προσωπικό του Νοσοκομείου
 3. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο κοινό της ευρύτερης κοινότητας του νοσοκομείου σε συνεργασία με τα κέντρα υγείας και τους δήμους της περιοχής.
 4. Η υποστήριξη των χρόνιων ασθενών και εργαζομένων του Νοσοκομείου για την τροποποίηση συμπεριφορών υγείας και την βέλτιστη διαχείριση της νόσου και της υγείας τους. (βελτίωση συμμόρφωσης ασθενών, διακοπή καπνίσματος, συμβουλευτική για την τροποποίηση συμπεριφορών υγείας <διατροφή – στρες – φυσική δραστηριότητα>, την πρόληψη επιπλοκών από την χρόνια νόσο, κ.α.)
 5. Η καταγραφή και αξιολόγηση επιδημιολογικών και υγειονομικών στοιχείων που αφορούν στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Νοσοκομείου.
 6. Η δικτύωση του Νοσοκομείου με τους αρμόδιους και εντεταλμένους φορείς Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας και στην Ευρώπη (δίκτυα νοσοκομείων αγωγής υγείας, κ.α.)
 7. Η συνεργασία και συμμετοχή στο Εθνικό και Διεθνές Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής Υγείας
 8. Η συνεργασία με τμήματα, επιτροπές του Νοσοκομείου που ασχολούνται με την πρόληψη και τη φροντίδα χρονίως πασχόντων ασθενών για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας.
 9. Η ενημέρωση και εκπαίδευση για θέματα αγωγής υγείας και δημόσια υγείας του προσωπικού του Νοσοκομείου, του κοινού που λαμβάνει υπηρεσίες υγείας και των ασθενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Ετήσιο πρόγραμμα πρώιμης αναγνώρισης της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και ενημέρωσης για την υγεία των ματιών στο κοινό που λαμβάνει υπηρεσίες υγείας στο Νοσοκομείο καθώς και στα μέλη των ΚΑΠΗ δήμων σε συνεργασία με τις Οφθαλμολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου. (διάρκεια προγράμματος: 1 εβδομάδα).Το πρόγραμμα αρχικά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου, στη συνέχεια εξελίχθηκε και σε δεύτερη μορφή συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία με ΚΑΠΗ Δήμων της Αττικής. Εξελισσόμενο μεταφέρθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου παρέχοντας εκτός της εκπαίδευσης και αγωγής υγείας και εξέταση με ειδική μη μιδριατική κάμερα βυθού για την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση της Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας. (Επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία βρίσκονται στην παρουσίαση του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας –αρχείο PowerPoint- στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)
 2. Ετήσιο πρόγραμμα για την πρώιμη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος και την ενημέρωση για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία στο κοινό που λαμβάνει υπηρεσίες υγείας στο Νοσοκομείο καθώς σε συνεργασία με το τμήμα πλαστικής μικροχειρουργικής και το κέντρο εγκαυμάτων του Νοσοκομείου.  Το πρόγραμμα υλοποιείται συστηματικά για 8 συναπτά έτη και είναι σε συνεργασία με το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής – Μικροχειρουργικής και Κέντρο Αναφοράς Μελανώματος του Νοσοκομείου. (διάρκεια προγράμματος: 1 εβδομάδα) Συστηματικά υλοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου το μήνα Μάιο κάθε έτους. Στατιστικά στοιχειά για το πρόγραμμα βρίσκονται στην παρουσίαση των δράσεων του Γραφείου Πρόληψης (αρχείο PowerPoint ιστοσελίδας)
 3. Ετήσιο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού και εκπαίδευσης των γυναικών στην αυτοεξέταση σε συνεργασία με το Ακτινολογικό τμήμα και το τμήμα μαστογράφου. (διάρκεια προγράμματος: 1 εβδομάδα) Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για δύο συναπτά έτη και σταμάτησε μετά την επιστημονική τεκμηρίωση της υποβάθμισης της μεθόδου αυτοελέγχου ως έγκυρης και προτεινόμενης μεθόδου πρόληψης του καρκίνου του μαστού.
 4. Ετήσιο διαδραστικό πρόγραμμα για την Υγιεινή Διατροφή και Άσκηση στα παιδιά που φοιτούν στον παιδικό σταθμό του Νοσοκομείου σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Υγείας. . (διάρκεια προγράμματος: 2 και 3 μήνες) Πληροφορίες για το πρόγραμμα διάρκειας 2 και 3 μηνών αντίστοιχα υπάρχουν στην παρουσίαση των δράσεων του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας (αρχείο PowerPoint) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
 5. Πρόγραμμα για την υγεία των εργαζομένων και την φυσική δραστηριότητα με την λειτουργία του Γυμναστηρίου του Νοσοκομείου με την συνεργασία του τμήματος διατροφής του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του προσωπικού σε διατροφικές αλλαγές. (συνεχές πρόγραμμα).Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε συστηματικά έως το 2012 όταν και μπήκε σε  προσωρινή διακοπή με στόχο την επαναλειτουργία του από το 2015.
  Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού μονοθεματικού εντύπου για την υγεία «Η Υγεία μου και Εγώ» μέσω ειδικών επιδαπέδιων στάντ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου καθώς και εντύπων για την υγεία των ματιών και την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Υπεύθυνος επιμέλειας και διανομής: Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
 6. Συστηματική διοργάνωση εκπαιδευτικών – διαδραστικών και μη –  δράσεων για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα αγωγής και προαγωγή υγείας, δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, προαγωγή μητρικού θηλασμού, διακοπή καπνίσματος, υποστήριξη τροποποίησης συμπεριφορών υγείας, μοντέλα υποστήριξης χρονίως πασχόντων και healthy aging, διαχείρισης σακχαρώδους διαβήτη, διαχείριση εργασιακού στρες και burnout.Διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες όπως το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και  το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου.
 7. Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας των θεραπευόμενων της Θεραπευτικής Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα είναι συστηματικό και ετήσιο και έχει ως στόχους:
  • την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης για την ασφαλή χρήση και σεξουαλική συμπεριφορά.
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων σε θέματα υγιούς γήρανσης, διατροφής και βελτίωσης της υγείας τους καθώς και της σημασίας της διενέργειας προληπτικών ελέγχων ανάλογων των αναγκών τους.
  • Την οργάνωση και διενέργεια προληπτικών ελέγχων που θα περιλαμβάνουν Αγγειολογικό έλεγχο, Μαστογραφία και pap test για τις γυναίκες, ΩΡΛ έλεγχο για τους συμμετέχοντες σε ετήσια βάση.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 • Επιλογή προγράμματος Προαγωγής Υγείας Εργαζομένων «Υγεία για την Υγεία»  στα πρότυπα προγράμματα νοσοκομείων σε διεθνές επίπεδο
 • Δημοσίευση του ανωτέρω προγράμματος στον οδηγό πρότυπων προγραμμάτων από το Διεθνές Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας και παρουσίαση αυτού στο Διεθνές Συνέδριο Health Promoting Hospitals στην Φιλανδία
 • Βράβευση της δράσης για την Υγεία των Ματιών στο Πανελλήνιο συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. (Αθήνα)
 • Βράβευση της δράσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. (Καλαμάτα)
 • Βράβευση του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας από το Σύλλογο Κάτω Μεριάς Αμοργού για την σύνθετη δράση πρόληψης και αγωγής υγείας που οργάνωσε και υλοποίησε στο νησί της Αμοργού.
 • Αφιερώματα στον έντυπο τύπο για τις δράσεις και προγράμματα που έχει υλοποιήσει το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του Νοσοκομείου
 • Η Υπηρεσία αναγνωρίζεται από τους φορείς για την καινοτομία και τη μοναδικότητα της αφού είναι η μόνη υπηρεσία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας που λειτουργεί συστηματικά σε Νοσοκομείο της χώρας διευρύνοντας τη φιλοσοφία της παροχής υπηρεσιών υγείας και επικεντρώνοντας αυτήν στην Προαγωγή Υγείας
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σε επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή Συνέδρια Προαγωγής Υγείας.

 

Το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στεγάζεται στο κτίριο 3 (ΑΣΑΝ) στον πρώην χώρο των ΚΕΚ του Νοσοκομείου.

Προσωπικό Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας: Θανασά Γεωργία, Νοσηλεύτρια, Msc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 213 2032628

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία : georgia.thanasa@gna-gennimatas.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ετήσια προληπτική δράση για τον καρκίνο του μαστού

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στην συνεχή προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας υλοποιεί Προληπτική δράση για τον καρκίνο του Μαστού. Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση για θέματα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, η έγκαιρη ανίχνευση του καθώς και η εκπαίδευση των γυναικών στον αυτοέλεγχο .

Περισσότερα...