Ο Μετανοσοκομειακός Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων «ΕΣΤΙΑ» αποτελεί δομή του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2013.
Είναι στεγαστική δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με χρόνιες ψυχικές ασθένειες. Έχει δύναμη 10 κλινών και ο χρόνος παραμονής είναι 6-8μήνες. Παρέχει υψηλού βαθμού υποστήριξη στους ενοίκους με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.


1.ΣΚΟΠΟΣ

Η ψυχοκοινωνική επανένταξη ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές με παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη στέγαση, τη θεραπεία,την προαγωγή της κοινωνικότητας αλλά και την αυτονομία τους.


2.ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ

Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει τον Ξενώνα, αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας με κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και εργάζεται συστηματικά για να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου και να βελτιώσει τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του κάθε ενοίκου, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθεί στην κοινότητα και να γίνει περισσότερο υπεύθυνος για τη διατήρηση της υγείας του και την πρόληψη των υποτροπών.
Πιο συγκεκριμένα, στον Ξενώνα απασχολούνται: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Εργοθεραπεύτρια, Νοσηλευτές, Προσωπικό Γενικών καθηκόντων, Προσωπικό καθαριότητας.


3.ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Προκειμένου να φιλοξενηθεί ο ενδιαφερόμενος και να ενταχθεί στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του ξενώνα, γίνεται αξιολόγησή του απο την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα. Είναι προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη του ίδιου, η συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή, η δυνατότητα φροντίδας ατομικής υγιεινής και κοινόχρηστων χώρων, η συμμετοχή στις θεραπευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η απουσία χρήσης αλκοόλ και άλλων τοξικών ουσιών, η απουσία ετεροκαταστροφικών και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.
Η αντίληψη που διέπει τη λειτουργία του έχει ως επίκεντρο τις ποικίλες ανάγκες των ασθενών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους που φαίνεται να έχουν χαθεί ως συνέπεια της ψυχικής ασθένειας.