1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Το Μικροβιολογικό Εγαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» αποτελεί Κέντρο Κλινικής Μικροβιολογίας.Ευρίσκεται στο Ισόγειο του Κτιρίου 2 και είναι αυτοτελές τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Κύριος σκοπός του είναι να υποστηρίζει τις ανάγκες του Νοσοκομείου στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων των νοσηλευομένων ασθενών, ασθενών που προσέρχονται στα Χρόνια Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και ασθενών άλλων Νοσοκομείων, δημόσιων και Ιδιωτικών.

Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που διασφαλίζονται, αφενός μεν με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, και αφετέρου με την εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Συγκεκριμένα το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) με Αριθμό Πιστοποιητικού. 1092 (23 Μαϊου 2017) και πεδία διαπίστευσης τις Αιμοκαλλιέργειες, Ταυτοποίηση βακτηρίων και Αντιβιόγραμμα, εξετάσεις που αποτελούν τη βάση για τη διάγνωση και θεραπεία, τόσο των Νοσοκομειακών όσο και των Εξωνοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία σε Ιατρούς Βιοπαθολόγους ενώ εκπαιδεύει σημαντικό αριθμό Ιατρών για την απόκτηση του τίτλου της Εργαστηριακής Ιατρικής/ Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Για τη διάγνωση των λοιμώξεων πραγματοποιούνται 150 είδη εργαστηριακών εξετάσεων. Οι επί μέρους τομείς ενδιαφέροντος και εργασίες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

  • Οροδιαγνωστικές εξετάσεις
  • Καλλιέργειες βιολογικών δειγμάτων
  • Αντιβιογράμματα (Μέθοδος διάχυσης δισκίων αντιβιοτικών, προσδιορισμός MICs με αυτόματους αναλυτές και με μικροαραιώσεις σε ζωμό)
  • Έλεγχος μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά (ανοσοχρωματογραφία και μοριακές τεχνικές)
  • Έλεγχος, επιτήρηση και αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Βιοχημικός έλεγχος και μικροσκοπική εξέταση ούρων
  • Μοριακές τεχνικές για τη συνδρομική διάγνωση μικροβιακών και ιογενών λοιμώξεων
  • Αναζήτηση παρασίτων σε βιολογικά δείγματα

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Ιατρικό Προσωπικό
Ειδικευμένοι Ιατροί:

Διευθυντές:
Βαγιάκου Ελένη
Ορφανίδου Μαρία
Αντωνοπούλου Σταυρούλα
Καμπερογιάννη Μαρία

Επιμελητές B’:
Μιχελάκη Αικατερίνη
Καράμπαλη Βασιλική

Επικουρικοί Ιατροί:
Τσάκαλος Αναστάσιος
Πέτρου Ελένη
Κοντοτέζα Ιφιγένεια-Βασιλική
Πετροπούλου Δήμητρα

Βιολόγος:
Σταυροπούλου Χρύσα

Ειδικευόμενοι Ιατροί:

Ξιφαράς Μιχαήλ
Καλαφάτης Σταύρος
Εσκίογλου Στέφανος

Παραϊατρικό Προσωπικό:

Τεχνολόγοι:
Κεφαλάκης Αλέξανδρος
Λούκα Βασιλική
Πουλιάση Μαρία
Δημοπούλου Βαρβάρα
Χριστοδούλου Ελένη

Παρασκευαστές:
Αρβανίτη Σταυρούλα
Μουρίδου Βασιλική
Γουρουνά Παρασκευή
Μοσχόβη Αικατερίνη

Επικουρικοί:
Φραγκολιά Σωτηρία
Εξαδάκτυλου Ζαφειρία
Κάραλη Χαριτίνη
Χούλιαρη Νίκη
Νίκα Μαρία
Κοσμα-Μυλωνοπούλου Καλλιόπη

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Δημοπούλου Ασημίνα (Διοικητικός)
Παναγιωτάκου Παναγιώτα ΔΕ Διοικητικού


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλ. 213 203 2482 – 213 203 2483
Ώρες επικοινωνίας: 9.00 π.μ-14.00 μμ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mikrobiology@gna-gennimatas.gr


4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο λειτουργούν Τμήματα που ασχολούνται με τις εξής εξετάσεις:

Α. Γενική ούρων και βιολογικών υγρών
Β. Καλλιέργειες βιολογικών δειγμάτων
Γ. Ορολογικός έλεγχος βακτηριακών, ιογενών,παρασιτικών
και μυκητιασικών λοιμώξεων
Δ. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας


5. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:

Βραβείο
Έπαινος


Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189.