Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου το Τμήμα Γραμματείας υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.
  2. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
  3. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  4. Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και την και την επικύρωση των αντιγράφων.
  5. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της Γραμματειακής Υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στο Ισόγειο  του κτιρίου 05.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Τμήμα Γραμματείας βρίσκεται (δεξιά της εισόδου) στο Ισόγειο του κτιρίου 05


Γραμματεία

email: grammateia@gna-gennimatas.gr
Fax: 210 770 5980


Πρωτοκόλλο:

Τηλ: 213 203 2161