Νοσηλεύει σε καθημερινή βάση εφήβους και νέους με ψυχιατρικές διαταραχές των οποίων η θεραπευτική αντιμετώπιση απαιτεί αυξημένη φροντίδα η οποία υπερβαίνει το πλαίσιο λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων. Παρέχει υπηρεσίες ψυχιατρικής και ψυχολογικής θεραπείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης σε εφήβους και νέους με ψυχιατρικά προβλήματα  τα οποία δυσχεραίνουν την φοίτηση ή την εργασία τους και επιβαρύνουν το οικογενειακό περιβάλλον. Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο Ημέρας γίνεται μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.

Στόχος του Νοσοκομείου Ημέρας είναι:

  • Η θεραπευτική υποστήριξη και η ψυχοκοινωνική φροντίδα εφήβων και νέων που βρίσκονται  σε κρίση
  • Η ένταξη των εφήβων σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο που στηρίζει τις ψυχικές διεργασίες αυτονόμησης και ανεξαρτητοποίησης
  • Η ενίσχυση της ομαλής κοινωνικής, εκπαιδευτικής και εργασιακής επανένταξής τους
  • Η κοινωνικοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με τη συμμετοχή τους σε ατομικές και ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες
  • Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των οικογενειών των εφήβων

Στο Νοσοκομείο Ημέρας λειτουργεί ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο, παράλληλα με την ατομική ψυχιατρική παρακολούθηση και την υποστήριξη από σταθερά πρόσωπα αναφοράς (νοσηλευτή και κοινωνικό λειτουργό) για κάθε έφηβο, περιλαμβάνει επίσης ψυχοκοινωνικές-θεραπευτικές δραστηριότητες όπως:

  • Ομάδες: λόγου και επικοινωνίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτοφροντίδας, διασκέδασης, καλλιτεχνικής έκφρασης και κατασκευών, φωτογραφίας, φροντίδας κήπου και μαγειρικής
  • Εργοθεραπεία
  • Ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες εντός και εκτός του Νοσοκομείου Ημέρας.
    Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται κατά διαστήματα με δραστηριότητες κινηματογράφου, δραματοθεραπείας, γυμναστικής κ.α.

Το Νοσοκομείο Ημέρας του Τμήματος Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων λειτουργεί σε καθημερινή βάση.
Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 09:00-15:30 και Παρασκευή, 09:00-15:00
Πληροφορίες-Επικοινωνία: Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
Τηλέφωνο: 210 748 0901, 213 203 2854 2132032855
Φαξ210 748 1365
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουpsychado@gna-gennimatas.gr