1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Αντιμετώπιση Δικαστικών και Νομικών υποθέσεων του Νοσοκομείου.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 Προσωπικό Τμήματος
 

Δικηγόροι:

Εμμανουήλ Χ. Παπαουλάκης, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
Δημήτριος Ν. Ραζέλος, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας:

Ειρήνη Τόλη


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλ. 213 203 2158 
email: lawyer@gna-gennimatas.gr