ΣΚΟΠΟΣ

Το Τμήμα Διατροφής είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση ειδικών διατροφικών σχημάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης τόσο των νοσηλευομένων ασθενών όσο και των εφημερευόντων ιατρών του νοσοκομείου και για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωσή τους.

Στο Τμήμα Διατροφής ανήκουν η Αποθήκη Τροφίμων, τα Μαγειρεία, ο κλάδος των Τραπεζοκόμων, το Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων και το Γραφείο Διαιτολόγων.

Η διοίκηση του Τμήματος Διατροφής, καθώς και η οικονομική και διοικητική του διαχείριση, εντάσσονται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας, ενώ το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος (Διαιτολόγοι, Τεχνολόγος Τροφίμων) ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

Οι διαιτολόγοι του Τμήματος Διατροφής σε τακτική βάση και σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογούν τη θρέψη και παρεμβαίνουν υποστηρίζοντας διατροφικά νοσηλευόμενους ασθενείς που χρήζουν ειδικής διατροφικής υποστήριξης.

Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου λειτουργεί εγκεκριμένο από τη Διοίκηση Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής στο οποίο παρέχονται διαιτολογικές υπηρεσίες από τους Διαιτολόγους με σκοπό:

  • τον έλεγχο βάρους (μείωση, αύξηση ή διατήρηση βάρους),
  • τη διαιτητική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων(δυσλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, παθήσεις γαστρεντερικού κ.α.),
  • τη διατροφική συμβουλευτική, εκπαίδευση και συστηματική παρακολούθηση.

 

Το Συμβουλευτικό Γραφείο λειτουργεί κάθε Τρίτη , Τετάρτη και Πέμπτη 10.00-12.00, κατόπιν ραντεβού στο 1535(κωδ. 06797)


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προϊσταμένη:
Κατσάρη Δέσποινα, ΠΕ  Διαιτολόγων              

Διαιτολόγοι:
Κοφινά Κων/να, ΠΕ  Διαιτολόγων    
Ζαγανά Αγγελική, ΠΕ  Διαιτολόγων    
Μαγουλά Άννα, ΠΕ  Διαιτολόγων    
Μπέλλου Έλλενα, ΠΕ Διαιτολόγων    

Τεχνολόγος Τροφίμων:
Γεωργογάλας Γεώργιος, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

 Γραφείο Τροφίμων:
Λερούνη Αγγελική, ΤΕ Οικονομίας και Eμπορευματολογίας Τροφίμων
Βανικιώτη Ιουλία , ΠΕ Διοικητικού

Αποθήκη Τροφίμων:
Κιούσης Αθανάσιος, ΤΕ Λογιστικής

 Μαγειρείο:
Κοσμίδης Πέτρος, ΔΕ μαγείρων (υπεύθυνος Μαγ/ρείου)
Καραμολέγκος Μιχαήλ, ΔΕ μαγείρων (υπεύθυνος Μαγ/ρείου)
Κουμαριανός Ιωάννης, ΔΕ μαγείρων (υπεύθυνος Μαγ/ρείου)
Καμιζέλη Κωνσταντίνα, ΔΕ μαγείρων
Γεωργοπούλος Αναστάσιος, ΔΕ μαγείρων
Γιαλούρης Αλέξανδρος
Μακροσάββας Σταύρος
Παπαχρήστου Ασημίνα, Βοηθός μαγείρων

 Τραπεζοκόμες:
Γκούρλια Σοφία
Μόσχου Βάια
Κεραμάρη Δήμητρα