ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ


ΣΚΟΠΟΣ:

 • Η κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για αποστειρωμένο ιματισμό, γάζας και εργαλείων
 • Η προτυποποίηση των διαδικασιών ελέγχου και διαχείρισης υλικών προς αποστείρωση σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και ασφάλεια των παρεμβάσεων με αποστειρωμένο υλικό
 • Η πρόληψη και αποφυγή των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Η διαχείριση και αποστείρωση:
  • Χειρουργικών εργαλείων
  • Κρίσιμων υλικών που απαιτούν αποστείρωση
  • Ιματισμού και επιδεσμικού υλικού χειρουργείων, μονάδων και τμημάτων
 • Δημιουργία και διατήρηση αρχείου καταγραφών διαδικασιών υλικών προς αποστείρωση και διανομής αυτών καθώς και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας αποστείρωσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα της Κεντρικής Αποστείρωσης λειτουργεί σε δύο βάρδιες καθημερινά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η μέθοδοι αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την αποστείρωση με κλιβάνους ατμού και πλάσματος (σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Σωτηρία»).

Στο τμήμα λειτουργούν 3 κλίβανοι κορεσμένου ατμού με μέσους όρους 408 κλιβανισμών μηνιαίως.

Στο τμήμα γίνεται διαχείριση του συνολικού ιματισμού, εργαλείων και γάζας προς αποστείρωση για την έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία των χειρουργείων και των κλινικών τμημάτων του Νοσοκομείου.

Τέλος γίνεται συστηματική καταγραφή και τήρηση αρχείου βιολογικών, χημικών ελέγχων αποστείρωσης των υλικών και των κλιβανισμών καθώς και τήρηση αρχείου διαχείρισης αποστειρωμένου υλικού και εργασιών συντήρησης καλής λειτουργίας


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 

Προϊστάμενος: Θανασά Γεωργία
Νοσηλευτές/τριες: Μίχα Άρτεμις
Σαμίου Φανή
Δραγατίδη Αρτεμις
Κουτσούκου Αικατερίνη
Νίκας Λουκάς
Β. Νοσηλευτές/τριες: Ρώσσιου Άννα-Μαρία
Πασχάλη Αναστασία
Παππά Αικατερίνη
Ηγουμένου Νικολίτσα
Ζάχαρη Δήμητρα
Μάνθιου Ατλάντικα
Β. Θαλάμου: Μπούρα Αργυρώ
Φούκα Θεοδοσία
Τραυματιοφορείς: Μπαγιώργου Παναγιώτα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 213 2032362213 2032492
Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 6.30 π.μ έως 23.00 μ.μ.
Email: sterilization@gna-gennimatas.gr