ΚΤΙΡΙΟ : 2
ΟΡΟΦΟΣ: Ισόγειο

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος:

Τηλ : 213 203 2461