Διάρθρωση

Το Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου 5 και αποτελείται από :¨

 • Το Γραφείο Κίνησης
 • Το Λογιστήριο Ασθενών
 • Το Γραφείο Τήρησης Λίστας  Χειρουργείων

Γραφείο Κίνησης

Αρμοδιότητες

Φροντίζει:

 • για την έκδοση εισιτηρίων (τακτικών και ημερησίων) και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου Τμήματος
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών Νοσηλείας
 • Διεκπεραίωση Διαδικασίας Παράδοσης σορών
Προσωπικό
 • Βασσάλου Μαρία(Προϊστάμενη Τμήματος)
 • Βλαβιανού Μαρία
 • Ζιώζιος Στέφανος
 • Σμπόνια Σπυριδούλα  (Υπεύθυνη Γραφείου)
 • Γκολφίνου Χαρά
 • Γαλάνη Δήμητρα
 • Ραπτόπουλος Ιωάννης
 • Στέφα Ελένη
 • Τσαούση Ευαγγελία
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 213 203 2240( Προϊστάμενη), 213 203 2265 (Πιστοποιητικά Νοσηλείας), 213 203 2266
email: kinisis_form@gna-gennimatas.gr


Λογιστήριο Ασθενών

Αρμοδιότητες

Φροντίζει :

 • για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων , τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα Ιατρικά Τμήματα και το Φαρμακείο, και την έκδοση των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων .
 • Για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων
Προσωπικό
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης (Υπεύθυνος Γραφείου)
 • Πολύζου Αγγελική
 • Εμμανουήλ Νικόλαος
 • Ζωγραφάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ 213 203 2271

Email nosi_form@gna-gennimatas.gr


Γραφείο Τήρησης Λίστας Χειρουργείων

Αρμοδιότητες

Τήρηση καταλόγου στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

Προσωπικό
 • Μάτσκου Βασιλική
 • Σμπόνια Σπυριδούλα
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ. 213 203 2264