Σκοπός του είναι η εφαρμογή ενεργειών, ούτως ώστε να προστατεύεται και να προάγεται η Δημόσια υγεία στο χώρο του Νοσοκομείου.

Στελεχώνεται από απόφοιτους Επόπτες Δημόσιας Υγείας « Υγιεινολόγους ΤΕ » του τμήματος Δημόσιας Υγείας του ΑΤΕΙ Αθηνών, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Υπάγεται στην Ιατρική υπηρεσία.

 

Το έργο του Επόπτη Δημόσιας Υγείας

 • Υγειονομικός έλεγχος όλων των χώρων του Νοσοκομείου (μαγειρεία,, αποθήκες τροφίμων, τραπεζαρίας, κλινικών, θαλάμων ασθενών, πλυντηρίων, αποστείρωσης, χειρουργείων, κοινόχρηστων  και  ακάλυπτων χώρων, γραφείων, ΤΕΠ, ΤΕΙ, παιδικού σταθμού, συνεργείων, κ.λπ.).
 • Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραλαβής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, παρασκευής και διάθεσης στους ασθενείς και εργαζόμενους.
 • Δειγματοληψίες τροφίμων και νερού για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο.
 • Έλεγχος τήρησης των αναγκαίων προληπτικών εξετάσεων των χειριστών τροφίμων, νηπιαγωγών και λοιπού προσωπικού υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υγειονομικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρίες κ.λπ.).
 • Οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία προγραμμάτων εντομοκτονίας, μυοκτονίας  και απολυμάνσεων.
 • Έλεγχος εταιρίας καθαρισμού του Νοσοκομείου.
 • Εντοπισμός, επισήμανση των υγειονομικών προβλημάτων του Νοσοκομείου και προτάσεις για την επίλυσή τους.
 • Εκπαίδευση και εποπτεία των φοιτητών του τμήματος Δημόσιας Υγείας του ΑΤΕΙ Αθηνών, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
 • Συνεχή επιμόρφωση μέσω επιστημονικών προγραμμάτων.

Επόπτες: Σίσκα Ιουλία, Χαρίσκου Ευαγγελία


Στοιχεία  Επικοινωνίας:

Κτίριο 3 ( ΑΣΑΝ )
Όροφος: Υπόγειο ( παλιό ΚΕΚ ) – Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Τηλέφωνο: 213 203 2190
e-mail: edygna@gna-gennimatas.gr
Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή  07.00 – 15.00

Νομοθετικό Πλαίσιο: ΦΕΚ 37/07-02-1989-Π.Δ. 83-Αρθρο 4