Υπεύθυνοι: Αν. Καθηγήτρια κ. Κ. Χατζηστεφάνου

Το Τμήμα Στραβισμού (Ορθοπτικό) ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών ευθυγράμμισης των ματιών που επιστημονικά φέρονται υπό τον όρο «στραβισμός».
Στο τμήμα στραβισμού γίνεται πλήρης οφθαλμολογική εξέταση παιδιών και ενηλίκων που προσέρχονται γιατί τα μάτια τους δεν είναι ίσια ή παραπονιούνται για διπλωπία.
Με την ορθοπτική μελέτη εντοπίζεται η διαταραχή, μετράται η γωνία παρέκκλισης των οφθαλμών (γωνία στραβισμού) και αποφασίζεται η θεραπεία (χειρουργείο ή /και συντηρητική αντιμετώπιση με κάλυψη σε παιδιά με αμβλυωπία, πρισματική διόρθωση, ορθοπτικές ασκήσεις).
Το Τμήμα Στραβισμού αναλαμβάνει τη χειρουργική αντιμετώπιση τόσο των ιδιοπαθών στραβισμών της παιδικής ηλικίας (βρεφική εσωτροπία, διαλείπουσα εξωτροπία, κ.ά.) όσο και επιπλεγμένων μορφών επίκτητου στραβισμού (επανεπεμβάσεις στραβισμού, παραλυτικός στραβισμός, δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια).
Τα ραντεβού προγραμματίζονται από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα (210) 77 68 268 και (210) 77 86 750.