Τηλ:  210 775 6240

Προσωπικό

Δήμητρα Σκουμή, βιολόγος


Αντικείμενο –ασθενείς

Ελέγχει κατά κανόνα ασθενείς της κλινικής ειδικών λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας .