Υπεύθυνοι: Καθηγητής Η. Γεωργάλας, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Πέτρος Πέτρου και Επιμελητής Α΄ Ι. Τσερβάκης

Στο τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς εξετάζονται ασθενείς, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, για χειρουργικές παθήσεις του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού. Προβλήματα όπως αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες και οπές της ωχράς κηλίδος αντιμετωπίζονται στο τμήμα αυτό. Το τμήμα έχει τη δυνατότητα ελέγχου του οφθαλμού με τη χρήση OCT και υπερηχογραφήματος, καθώς και αντιμετώπισης ρωγμών του αμφιβληστροειδούς με τη διενέργεια laser. Όπου ενδείκνυται, προγραμματίζεται χειρουργείο το οποίο, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, μπορεί να είναι υαλοειδεκτομή ή συμβατικό χειρουργείο αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς με σκληρικό μόσχευμα. Σημειώνεται ότι για την παραπομπή ενός ασθενούς στο τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς θα πρέπει αρχικά να εξετασθεί από τους ιατρούς των τακτικών οφθαλμολογικών ιατρείων.