Υπεύθυνοι: Αν. Καθηγητής Γ. Κυμιωνής και Επ. Καθηγητής κ. Κ. Δρούτσας,

Στο τμήμα κερατοειδούς εξετάζονται ασθενείς με παθήσεις του κερατοειδούς, όπως ο κερατόκωνος, σοβαρές μολύνσεις και αδιαφάνειες του κερατοειδούς, ώστε να αποφασισθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία. Εφόσον ενδείκνυται, το τμήμα έχει επίσης τη δυνατότητα να προβεί σε χειρουργείο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων. Σημειώνεται ότι για την παραπομπή ενός ασθενούς στο τμήμα κερατοειδούς θα πρέπει αρχικά να εξετασθεί από τους ιατρούς των τακτικών οφθαλμολογικών ιατρείων.