Υπεύθυνοι: Καθηγητής Δ. Παπακωνσταντίνου Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι: Ε. Γκαραγκάνη και Σ. Κανδαράκης

Το τμήμα γλαυκώματος ασχολείται με τον έλεγχο και την αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν ή είναι ύποπτοι για γλαύκωμα. Για την πληρέστερη εκτίμησή τους γίνονται διάφορες εξετάσεις όπως παχυμετρία κερατοειδούς, οπτικά πεδία και HRT. Για όσους ασθενείς το επιθυμούν, το τμήμα μπορεί να διατηρήσει καρτέλα ιστορικού και να τους παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της νόσου τους. Σημειώνεται ότι για την παραπομπή ενός ασθενούς στο τμήμα γλαυκώματος θα πρέπει αρχικά να εξετασθεί από τους ιατρούς των τακτικών οφθαλμολογικών ιατρείων.