Από το 2001 λειτουργεί ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Η Εικόνα» για την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση νέων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και στην παραγωγή προϊόντων στους τομείς:

 • Εκτύπωση και αναπαραγωγή ιατρικών εικονογραφημάτων
 • Φωτοαντίγραφα
 • Δημιουργία και εκτύπωση αφισών, φυλλαδίων, διαφανειών, slides
 • Εμφάνιση και εκτύπωση ιατρικών φιλμ
 • Δακτυλογραφήσεις
 • Βιβλιοδεσίες
 • Παρουσιάσεις (power point)
 • Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «Η ΕΙΚΟΝΑ» αποτελεί δομή επαγγελματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και συμβάλλει ουσιαστικά στη θεραπεία των ψυχικά ασθενών και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Για το λόγο αυτό παρέχει υπηρεσίες:

 • Επαγγελματικής και εργασιακής εκπαίδευσης
 • Κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης
 • Επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης των οικογενειών των ασθενών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «Η ΕΙΚΟΝΑ»:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή,  8:00-15:00
Τηλέφωνο: 210 747 3951
Φαξ: 210 747 4072
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουkyspeeikona@outlook.com.gr