Το Νοσοκομείο διαθέτει σχεδόν όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι σε Θέση να αντιμετωπίσει την πλειονότητα των ιατρικών προβλημάτων.

Αποτελεί Νοσοκομείο κορμού για την εφημερία και βασικό πυλώνα του Ε.Σ.Υ.

Στελεχώνεται από ιατρούς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας. Πολλά από τα τμήματά του έχουν χαρακτηρισθεί και αναγνωρίζονται ως κέντρα αναφοράς.

Στο νοσοκομείο υπηρετούν 463 ιατροί, όλων των ειδικοτήτων. Το Νοσοκομείο παρέχει υψηλού επιπέδου Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικευόμενους όλων των ειδικοτήτων . Τμήματα του Νοσοκομείου μας συνεργάζονται

με άλλα του εξωτερικού για χορήγηση ή ολοκλήρωση εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών.

Στο Νοσοκομείο μας εκπαιδεύονται Φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων και διενεργείται μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών.

Στο νοσοκομείο εκτελείται κατ’ έτος ικανοποιητικός αριθμός κλινικών ερευνών για την προώθηση της ιατρικής επιστήμης.