Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης επενδύοντας σημαντικά στη δια βίου μάθηση των εργαζομένων και στην επιστημονική έρευνα. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η ανάπτυξη των νοσηλευτικών δεξιοτήτων, η υψηλή αποτελεσματικότητα, η πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων – κινδύνων, η επίτευξη βέλτιστου εργασιακού κλίματος και η επαγγελματική ικανοποίηση των Νοσηλευτών.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • ο σχεδιασμός και διεξαγωγή προγραμμάτων σύγχρονης και ασύγχρονης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενδονοσοκομειακά
  • η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, σεμιναρίων με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε), το γραφείο εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β
  • η κλινική εκπαίδευση νοσηλευτών για τη λήψη ειδικότητας: α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (Υπ. Απόφαση Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 – ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) καθώς επίσης «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής (Υπ. Απόφαση Γ6α/Γ.Π. οικ. 51611/2021 – ΦΕΚ 3913/Β/24-8-2021, Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)
  • η συνεργασία και υλοποίηση της κλινικής εκπαίδευσης φοιτητών των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου
  • η παροχή πληροφόρησης για επικείμενα σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
  • η υποστήριξη της έρευνας νοσηλευτικού ενδιαφέροντος
  • η ενημέρωση και εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων οδηγιών στα νοσηλευτικά τμήματα.

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λιναρδάτου Βασιλική, MSc, MSHCM, PhD, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 1ης ΥΠΕ, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ.


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου 3 (ΑΣΑΝ)


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Emailnurse_edu@gna-gennimatas.gr , nos_eidik@gna-gennimatas.gr 
Τηλέφωνα:  210 776 8205 , 210 778 3451

Fax: 210 778 3451