Τηλ: 213 203 2480
Φαξ: 213 203 3480
e-mail : anosologiko@gna-gennimatas.gr

Προσωπικό

ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Dr Αγγελική Βιττωράκη, βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ
Μαρία Αποστολάκη, βιολόγος
Αθηνά-Αικατερίνη Νικολάου, βιολόγος
Σοφία Ιωάννου, τεχνολόγος
Δήμητρα Μελισσού, τεχνολόγος
Μαρία Γκούνα, τεχνολόγος
Δήμητρα Σκουμή, βιολόγος


Αντικείμενο – ασθενείς

Η λειτουργία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ είναι διαπιστευμένη από την Ευρωπαική Εταιρεία Ανοσογενετικής (EFI No: 08-GR-001.999). Στο ΕΚΙ-Ανοσολογικό Τμήμα λειτουργούν έξι (6) Εργαστήρια και Κέντρο Εθελοντών Δωρητών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟ).

Στο Εργαστήριο γίνεται ο προ-μεταμοσχευτικός έλεγχος υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού ασθενών από ζώντα και μη ζώντα δότη καθώς και η ανοσολογική παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων ασθενών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού (ΜΜΝ) του Λαικού Νοσοκομείου, της ΜΜΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΡΙΟ-Πατρών και της ΜΜΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το εργαστήριο μαζί με τα Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής έχει πιστοποίηση από τη European Federation of Immunogenetics για την υποστήριξη μεταμοσχεύσεων από το 1999. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που προσέρχονται κατά μέσο όρο για έλεγχο το χρόνο είναι 3000-3500.

Εφημερία: Το εργαστήριο εφημερεύει σε 24άωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, για τη μεταμόσχευση νεφρού από μη ζώντα δότη.


Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων : Επιλογή δότη

Δείτε περισσότερα για την επιλογή δότη εδώ.

Mεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων : Αναζήτηση συμβατού δότη

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ

  • Κυτταροτοξικά αντισώματα, ανίχνευση αντισωμάτων ειδικών έναντι HLA και MICA αντιγόνων με μέθοδο Luminex (screening)
  • HLA αντισώματα με μέθοδο Luminex (PRAs Ι& ΙΙ)
  • Ειδικότητα HLA τάξης Ι αντισωμάτων με μέθοδο Luminex (Single I)
  • Ειδικότητα HLA τάξης ΙI αντισωμάτων με μέθοδο Luminex (Single II)
  • Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA (ανίχνευση IgG & IgM αντισωμάτων με CDC μέθοδο)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ non-HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ

  • MICA αντισώματα
  • Αντισώματα έναντι του υποδοχέα Ι της Αγγειοτενσίνης ΙΙ (αντί-AT1R abs)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

  • Δοκιμασία αυτόλογης ιστικής διασταύρωσης
  • Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (Crossmatch) με κυτταρομετρία ροής
  • Crossmatch (Κυτταροτοξική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης)

Σε περίπτωση αποστολής των δειγμάτων χρειαζόμαστε τα παρακάτω δείγματα:

1) Για τον έλεγχο HLA & non-HLA αντισωμάτων μπορεί να σταλεί φυγοκεντρημένος ορός (2 cryovial 2ml/έκαστο). Τα δείγματα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασθενή καθώς και την ημερομηνία αιμοληψίας. Σε περίπτωση ανώνυμων δειγμάτων, τα δείγματα απορρίπτονται και ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός. Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται με παγοκύστη.
2) Για τον έλεγχο ιστικής διασταύρωσης λήπτη-δότη, η αιμοληψία γίνεται στο εργαστήριο κατόπιν ραντεβού με τη γραμματεία του εργαστηρίου στα τηλ 213-2032480 & 213-2033990.

Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά σύμφωνα με το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενή καθώς και με υπεύθυνη δήλωση-συγκατάθεση του ασθενή για επεξεργασία των δειγμάτων του και αποστολή των απαντήσεων του με e-mail/fax στον ΕΟΜ και στους θεράποντες ιατρούς. Σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή, απαιτείται παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο ασθενής και στο οποίο να αναγράφεται:
α) ότι η εξέταση δεν πραγματοποιείται στο νοσοκομείο
β) ότι το κόστος της εξέτασης επιβαρύνει το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής
γ) το ΑΜΚΑ του ασθενή
δ) να έχει στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή από τον προϊστάμενο του Γραφείου Κίνησης (ή τον οικονομικό διευθυντή)
Σε περίπτωση αποστολής πολλών δειγμάτων, θα πρέπει τα δείγματα να συνοδεύονται και με ένα απλό παραπεμπτικό, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο ιατρό, στο οποίο θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα ονόματα των ασθενών, η ημερομηνία αιμοληψίας τους και ιστορικό μεταγγίσεων, κυήσεων-αποβολών σε γυναίκες, πρόσφατοι εμβολιασμοί και λήψη Rituximab. Τα δείγματα μεταφέρονται με παγοκύστες και η παράδοση στο εργαστήριο να γίνεται ως τις 10 πμ.

Οι αιμοληψίες που αφορούν στο τμήμα ειδικών πρωτεϊνών και αυτοανοσίας πραγματοποιούνται στο τμήμα αιμοληψιών του νοσοκομείου μας κατόπιν ραντεβού.

Δείτε τις εξετάσεις εδώ