Προϊσταμένη: Μελίνα Πλαστή
Τηλέφωνο: 213 203 3520 – 213 203 4169
fax: 213 203 3692
e-mail: qa@gna-gennimatas.gr

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος, σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3507/Β/2012) είναι μεταξύ άλλων :

  1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
  2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποδοτικότητας.
  3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας (…)
  4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου(…)

Το Τμήμα οργανώνει και πραγματοποιεί:

– Σε συνεργασία με την επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού  στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED) στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, που προσέφερε το πρόγραμμα εθελοντικά  και δωρεάν για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας

– Παρακολούθηση σεμιναρίων  και ημερίδων στο  Ε.Κ.Δ.Δ.Α./  ΙΝ.ΕΠ

– Οργάνωση  στο Νοσοκομείο ημερίδων, παρουσιάσεων  και λοιπών επιστημονικών δράσεων για τους επαγγελματίες υγείας

– Συλλογή ερωτηματολογίων ικανοποίησης ληπτών υπηρεσιών υγείας

– Διαρκής  ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού  για επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια , ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης )

– Τήρηση αρχείου κλινικών μελετών