1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες Αποκατάστασης στοχεύουν στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικής κατάστασης του ατόμου. Οι ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων και δευτεροπαθών καταστάσεων που επηρεάζουν την λειτουργική κατάσταση του ατόμου επιτυγχάνουν το στόχο αυτό.

Άτομα που χρήζουν παροχής υπηρεσιών Αποκατάστασης είναι άτομα με:

 • αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
 • κάκωση/βλάβη νωτιαίου μυελού και παραπληγία ή τετραπληγία (θύματα τροχαίων-πολυτραυματίες, εργατικά ατυχήματα, όγκοι νωτιαίου μυελού, αγγειοδυσπλασίες, κ.ά.),
 • κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • νευρολογικές παθήσεις που οδηγούν σε κινητική αναπηρία (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, σ.Guillain Barre, μυοπάθειες, κ.ά.),
 • συγγενείς παθήσεις με κινητικά προβλήματα (εγκεφαλική παράλυση, μηνιγγομυελοκήλη), κ.λ.π.
 • ακρωτηριασμοί άκρων
 • κινητικές διαταραχές στα πλαίσια γήρανσης και συνδρόμου ευπάθειας (frailty)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υιοθετήσει την βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση για την υγεία γεγονός στο οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένη η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης από την στιγμή της δημιουργίας της (κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο). Η νέα διεθνής σύμβαση, η οποία καθορίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες Αποκατάστασης αποτελεί ένα «βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», έχει υπογραφεί και από την χώρα μας (N.4074,ΦΕΚ88,11-4-2012) στο δε άρθρο 26 παρ.1α τονίζεται ότι οι υπηρεσίες Αποκατάστασης «αρχίζουν στο νωρίτερο δυνατό στάδιο και βασίζονται στη διεπιστημονική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και δεξιοτήτων» του ατόμου.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» σκοπό έχει την παροχή πρώιμων υπηρεσιών Αποκατάστασης στην οξεία και μετα-οξεία φάση καθώς και την μακροχρόνια παρακολούθηση.

Το τμήμα είναι εκπαιδευτικό κέντρο χορήγησης πλήρους ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Χ-Α.Ραπίδη: πιστοποιημένη European Board Physical & Rehabilitation Medicine Trainer
Ειδικευμένοι ιατροί του τμήματος: πιστοποιημένοι European Board Physical & Rehabilitation Medicine


2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Κλειστή νοσηλεία: Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» λειτουργεί από την έναρξη του ΕΣΥ σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου με 10 κλίνες και έχει αναπτύξει σταθερές διεπιστημονικές συνεργασίες με το Νοσηλευτικό τμήμα, τμήμα Φυσικοθεραπείας, τμήμα Εργοθεραπείας, τμήμα διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Κοινωνική Υπηρεσία και κατά περίπτωση άλλα ιατρικά τμήματα, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά η ομάδα Αποκατάστασης.

Εβδομαδιαία σύσκεψη ομάδας Αποκατάστασης (Τρίτη 12.30-15.00): προσδιορισμός και επαναπροσδιορισμός στόχων προγράμματος Αποκατάστασης

Συμβουλευτική: Εκτίμηση περιστατικών που νοσηλεύονται σε άλλα τμήματα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Γίνεται εκτίμηση των αναγκών Αποκατάστασης στην οξεία φάση και δίνονται σχετικές οδηγίες καθώς και συστηματική παρακολούθηση του ασθενή εφόσον αυτό απαιτείται.

Κλινική ημέρας: με λειτουργία ημερήσιας νοσηλείας για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν διεπιστημονικής προσέγγισης και επεμβατικών ιατρικών πράξεων, όπως:

 • ενδομυϊκή έγχυση αλλαντοτοξίνης υπό ταυτόχρονη ηλεκτρομυογραφική καταγραφή και ηλεκτροερεθισμό, ή/και υπερηχογραφική καθοδήγηση
 • επαναπλήρωση και ρύθμιση δοσολογίας υποδόριων αντλιών ενδοραχιαίας έγχυση φαρμάκου για την αντιμετώπιση γενικευμένης σπαστικότητας.

Τακτικά Γενικά και Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία: Κατόπιν ραντεβού στο 1535 ή ηλεκτρονικά στο www.1535.gr, ακολουθεί κωδικός ειδικών ιατρείων (βλ.πιο κάτω)

Δευτέρα
Γενικό ιατρείο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: κωδικός 07503
Ιατρείο σπαστικότητας και μυοσκελετικού πόνου: κωδικός 03789
Ιατρείο κακώσεων/βλαβών νωτιαίου μυελού: κωδικός 08881

Τετάρτη
Γενικό ιατρείο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: κωδικός 07503
Ιατρείο επανεκπαίδευσης μυών πυελικού εδάφους. Τα ραντεβού κλείνονται στην Γραμματεία του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, στο τηλέφωνο 2132033311, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 9.00-12.00
Ιατρείο κακώσεων/βλαβών νωτιαίου μυελού: κωδικός 08881

Πέμπτη
Ιατρείο διεπιστημονικής εκτίμησης και αντιμετώπισης σπαστικότητας, κατόπιν ραντεβού στα τηλ.τμήματος: 2107768108, 2107768107

Τακτικά Εβδομαδιαία Ενδοκλινικά Μαθήματα: Τετάρτη 13.30-15.00 (pdf προγράμματος 2022)

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Ενεργός συμμετοχή (παρακολούθηση, παρουσιάσεις, διαλέξεις) σε εθνικά και διεθνή συνέδρια όλων των μελών της ομάδας Αποκατάστασης.


3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια του τμήματος:
Ραπίδη Χριστίνα_Αναστασία, MD, PhD, LFEBPRM

Διευθυντές ΕΣΥ:
Καγιούλη Δήμητρα, MD
Φωτάκη Σοφία, MD

Επιμελητής Β’ ΕΣΥ:
Μάνθος Προκόπιος, MD, MSc, FEBPRM

Ειδικευμένη Ιατρός σε παράταση:
Εμμανουήλ Δήμητρα, MD, MSc, FEBPRM

Ειδικευόμενοι Ιατροί:
Χάδος Αλέξανδρος, MD
Ρενάτος Βασιλάκης, MD
Δημητριάδη Μαρία, MD

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: με 6μηνιαίο rotation από το τμήμα Φυσικοθεραπείας.
Φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας:
Υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας:
Παπαδημητρίου Άγγελος
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Φυσικοθεραπείας:
Λιβανά Ευαγγελία

Βάγια Εσμεράλντα
Βελεγράκη Μαρία
Βίγκας Παντελής
Γελαδάς Κωνσταντίνος
Δάλλας Εμμανουήλ
Θεοδωρακοπούλου Παρασκευή
Καραγιώργου Δήλητρα MSc
Κατσίκα Ειρήνη MSc
Κουκούμης Σπυρίδων
Κωνσταντώνης Άγγελος, MSc
Μυλωνά Χριστίνα, MSc
Παπατσίμπας Βασίλειος, MSc
Πετράς Σταύρος, MSc
Ρίζου Αικατερίνη
Στύλλα Άννα, MSc
Τσατσαράγγου Αλεξάνδρα
Τσιώνη Σταματία
Φαρμάκη Γεωργία
Φιλίππου Γεωργία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ:
Υπεύθυνη Εργοθεραπείας:
Μαρούλη Παρασκευή, MSc

Αγγελή Αθανάσια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Βογιατζή Αικατερίνη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη:
Πατρώνη Γιαννούλα

Νοσηλευτές/τριες:
Ζέρβα Αριστούλα
Σταυρινούδης Δημοσθένης
Χανιώτου Σοφία
Τζιανάβα Βασιλική
Κόλλια Αλεξάνδρα
Γεωργίου Βασιλική

Β. Νοσηλευτών/τριών:
Ζιαννίδου Μαργαρίτα
Κώτη Χριστίνα
Κότσαλου Ελένη
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα
Στυλιανοπούλου Χριστίνα
Πιτταρά Αιμιλία
Σταματέλη Χρηστίνα
Καρακεϊσόγλου Σοφία-Στυλιανή
Πανουτσακοπούλου Μαρία

Βοηθός θαλάμου:
Κωτσιώρη Γεωργία


4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλέφωνο γραφείου ιατρών: 213 203 2107213 203 2108
Τηλέφωνο Κοινωνικής Λειτουργού: 2132034150
Τηλέφωνο τμήματος Φυσικοθεραπείας: 2132032457
Τηλέφωνο τμήματος Εργοθεραπείας: 2132032116


5. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (pdf & links)

Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» συμμετείχε ενεργά στην κατόπιν επίσημης έγκρισης από τους αντίστοιχους φορείς, της μετάφρασης, στα Ελληνικά των:

 • WHO: International Perspectives on Spinal Cord Injury – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Διεθνείς Προοπτικές για την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94190/9786188219007_gre.pdf;jsessionid=4BF3C9FEEEEEA912B3203D29701B594B?sequence=10)

Την Ελληνική μετάφραση επιμελήθηκαν μέλη του Τμήματος Μελέτης & Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ και μεταξύ αυτών συμμετέχουν ιατροί του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»:
Λάζαρος Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Αγγελική Γαλάτα, Θεοφάνης Γρέντζελος, Ευγένιος Διαμαντίδης, Ιωάννης Διονυσιώτης, Ηλίας Καραγιαννάκης, Αντώνης Κονταξάκης, Αικατερίνη Κοτρώνη, Ευθύμιος Κουλούλας, Αθανάσιος Κυριακίδης, Ηλίας Λυμπεριάδης, Ευαγγελία Μαραγκουδάκη, Γεώργιος Μέλλος, Ελένη Μουμτζή, Νικόλαος Μπαρότσης, Γεώργιος Μπίκος, Κωνσταντίνος Νάβαλης, Αθηνά-Μαρία Νέλλα, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Νικόλαος Ρούσσος, Ελένη Σολιδάκη, Κυριακή Στάθη, Νικόλαος Σταμούλης, Αγγελική Σταυριανού, Μαρία Τακβοριάν, Ιωάννης-Αλέξανδρος Τζάνος, Ευστρατία Χαλίδα.

 • Διεθνής ταξινόμησης για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού – International Standardization of Neurological Classification of Spinal Cord Injuries (ISNCSCI) της διεθνούς και Αμερικανικής Εταιρείας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (ISCoS-ASIA)

H επιμέλεια της μετάφρασης έγινε από την ομάδα εργασίας του τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού και της Επιστημονικής–Εκπαιδευτικής Επιτροπής της της ΕΕΦΙΑΠ και μεταξύ αυτών συμμετέχουν ιατροί του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»:
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Αγγελική Γαλάτα, Ιωάννης Διονυσιώτης, Αντώνιος Κονταξάκης, Αικατερίνη Κοτρώνη, Αθανάσιος Κυριακίδης, Προκόπιος Μάνθος, Ελένη Μουμτζή-Νακκά, Μαρία Παπακυρίτση, Χριστίνα Αναστασία Ραπίδη, Μάρκος Σγάντζος, Αγγελική Σταυριανού, Μαριάννα Φραγκάκη

 • Ενημερωτικά Φυλλάδια για ασθενείς και προσφιλείς οικείους

Μετάφραση στα Ελληνικά των φυλλαδίων του SCIRE project: The Spinal Cord Injury Research Evidence (SCIRE) Project has been reviewing and providing the best evidence in SCI care since 2006. (https://community.scireproject.com/)

Α. Φυλλάδια στα Ελληνικά: (https://community.scireproject.com/handouts/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/)

 1. Αλλαγές στη Λειτουργία του Εντέρου μετά από Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 2. Αλλαγές στην Ουροδόχο Κύστη μετά την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 3. Αυτόνομη Δυσαντανακλαστικότητα
 4. Αναπνευστικές Αλλαγές μετά την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 5. Βελονισμός
 6. Εκγύμναση Εισπνευστικών Μυών
 7. Επείγουσα και Νοσοκομειακή Φροντίδα
 8. Ζώνες Κοιλίας
 9. Κατάθλιψη μετά την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 10. Μπακλοφαίνη
 11. Ορθοστατική Υπόταση
 12. Οστεοπόρωση μετά την Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 13. Πόνος μετά Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 14. Συντήρηση Αμαξιδίου
 15. Τραύματα Πίεσης
 16. Φυτικές Ίνες
 17. Χαρτογράφηση Πίεσης

Ελληνική Μεταφραστική Ομάδα:

Βασιλάκης Ρ., MD, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”,
Δημοπούλου Χ., Δικηγόρος, LLm, CIPP/E
Εμμανουήλ Δ.,MD, MSc, FEBPRM, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”,
Θεοδωροπούλου Μ., νομικός, ΜΔΕ
Κόλλια Μ., Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κονταξάκης Α., MD, MSc, FEBPRM, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ),
Μάνθος Π., MD, MSc, FEBPRM, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”,
Μανώλης I., Φ/Θ, 414 ΣΝΕΝ
Μουμτζή- Νακκά Ε., MD,MSc, FEBPRM, 414 ΣΝΕΝ,
Ραπίδη Χ.Α., PhD, MD, LFEBPRM, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”
Τζέμη Α., MSc, Φ/Θ, 414 ΣΝΕΝ
Φερίδου Δ., Λ/Θ, 414 ΣΝΕΝ,
Φρέρη Α., Ε/Θ, 414 ΣΝΕΝ,
Χάδος Α.,MD, ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”

Β. Ενημερωτικό φυλλάδιο ΦΙΑπ Γεννηματάς – ΕΛΕΠΑΠ για τις νοητικές διαταραχές μετά εγκεφαλική βλάβη