Το Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  είναι ένα τριτοβάθμιο Νοσοκομείο το οποίο διαθέτει τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, και είναι στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, με τη συμβολή των οποίων παρέχονται  με υπευθυνότητα υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Η πορεία της λειτουργίας του Νοσοκομείου «Γενικό Κρατικό» διαγράφεται ιδιαίτερα σημαντική κατά το πέρασμα των χρόνων. Το 1958 εγκρίνεται ο «Οργανισμός Ενιαίου Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών» σύμφωνα με το ΦΕΚ 76/16-5-58 με δυναμικότητα 350 κλινών.

Το Νοσοκομείο έχει διαγράψει μια σημαντική  και πολυετή πορεία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας στα 45  αυτά τα χρόνια της συνεχούς λειτουργίας του.  Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, πληθώρα τροποποιήσεων και συμπληρωματικών νομοθετημάτων συνετέλεσαν στη σημερινή επωνυμία του Νοσοκομείου Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  «Γ.Γεννηματάς» με δυναμικότητα 710 κλινών.

Ο ρόλος του Νοσοκομείου είναι πρωταγωνιστικός και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους γύρω από τους οποίους διαρθρώνεται το Εθνικό Σύστημα.

Η αποστολή, ο ρόλος και η μεγάλη αποδοχή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» επιβραβεύονται από τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι επιλέγουν το Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των έκτακτων και τακτικών αναγκών της υγείας του. Το κύρος και η φήμη του Νοσοκομείου αποτελούν μια ακόμη ένδειξη για την επιτυχή τέλεση της αποστολής του.

Σήμερα  η επισκεψιμότητα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του  ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» σύμφωνα με τα στοιχεία Esynet του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται για το 2016 στα 101.130 άτομα γεγονός που το κατατάσσει πρώτο στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Επιπλέον, απολογισμός των δύο τελευταίων χρόνων στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια  κατατάσσει το Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» στην πρώτη θέση των νοσοκομείων που παρουσιάζει πλήρη κάλυψη κρεβατιών  και μάλιστα πάνω από τις δυνατότητες του. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά τα στοιχεία το 2016 παρουσίασε ποσοστό κάλυψης , κλινών της τάξης του 106,44%  και το 2015 είχε κάλυψη 98,3%.

Το Νοσοκομείο διαθέτοντας μονάδες και υπηρεσίες υγείας  εθνικής εμβέλειας εκτός των άλλων είναι:

  • Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μελανώματος
  • Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Διαβήτη
  • Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Λοιμώξεων και Ιστοσυμβατότητας όπου γίνεται  ο  προ -μεταμοσχευτικός έλεγχος υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού  ασθενών από ζώντα  και μη ζώντα δότη  καθώς και η  ανοσολογική παρακολούθηση των  μεταμοσχευμένων ασθενών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού  (ΜΜΝ)  του Λαϊκού Νοσοκομείου  , της  ΜΜΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  ΡΙΟ-Πατρών   και της ΜΜΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων  Επίσης ελέγχονται τα παιδιά  – υποψήφια για μεταμόσχευση νεφρού του Νοσοκομείου Παίδων  “Αγλαΐας Κυριακού” τα οποία μεταμοσχεύονται στη ΜΜΝ του  Ιπποκράτειου  Θεσσαλονίκης
  • Μέλος του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας λειτουργώντας τα τελευταία 9 έτη το μοναδικό γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας τόσο για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας καθώς και για λήπτες υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα με συνεργασία με τοπικούς – κοινοτικούς φορείς.
  • Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» για τρίτη συνεχή χρονιά αποσπά διακρίσεις και βραβεία στον διαγωνισμό Healthcare Business Awards. Το έτος 2016 απέσπασε το αργυρό βραβείο για το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στην κατηγορία Καινοτόμο Τμήμα Νοσοκομείου και το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής για την Α Ορθοπεδική Κλινική και το 2017 απέσπασε το αργυρό βραβείο για το Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας για τον Καρκίνο του Δέρματος για το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας και το Τμήμα της Πλαστικής Χειρουργικής και Κέντρο Αναφοράς Μελανώματος .
  • Επίσης, το έτος 2018 απέσπασε το χρυσό βραβείο για το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στην κατηγορία Καινοτόμο Τμήμα Νοσοκομείου και το Φαρμακευτικό τμήμα για τον εκσυγχρονισμό και εισαγωγή συστήματος ελέγχου και διαχείριση barcode. Το αργυρό βραβείο απέσπασε η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Για το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» η προσήλωση και συστηματική στρατηγική στόχευση στην παροχή καινοτόμων, ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αποτελούσε και θα συνεχίζει να αποτελεί σκοπό και αποστολή του με προτεραιότητα και γνώμονα τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας.