Το τμήμα αμφιβληστροειδούς λειτουργεί με ευθύνη της κλινικής μας κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή αυστηρά με ραντεβού. Για ραντεβού: 2132033575

Υπεύθυνη: Επιμελήτρια Α΄ Κ. Μάνη, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τ. Ρότσος

 

Στο τμήμα αμφιβληστροειδούς γίνονται πλήρης μελέτη βυθού, απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογραφία οφθαλμού, οπτική τομογραφία ωχράς [OCT], φλουοροαγγειογραφία, αγγειογραφία με πράσινη ινδοκυανίνη), καθώς και θεραπείες αμφιβληστροειδικών παθήσεων (φωτοδυναμική αγωγή, επεμβάσεις με ακτίνες laser, ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων).