ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑΜ: 24PROC014680060

You are here:
Go to Top