Τηλ : 213 203 2452213 203 3992 (Εργ. αυτοανοσίας) και 213 203 3988 (Εργ. πρωτεινών)

email: anosologiko@gna-gennimatas.gr


Προσωπικό

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Dr Κυριακή Μασσέλου MD, PHD, βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Δρόσου Σταυρούλα, τεχνολόγος
Κατερίνα Μανδαράκα, τεχνολόγος
Στεφανία Τσοπανά, τεχνολόγος (επικουρική)


Αντικείμενο –ασθενείς

Στο εργαστήριο γίνεται ο ανοσολογικός έλεγχος των ασθενών του Νοσοκομείου, των εξωτερικών ιατρείων αλλάκαι των ασθενών άλλων Νοσοκομείων (Αθήνας και επαρχίας), που δεν πραγματοποιούν ορισμένες εξετάσεις. Ο αριθμός των ασθενών, που προσέρχεται στο εργαστήριο, ανέρχεται στις 8000 ετησίως.


Εξετάσεις