1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου, το οποίο ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία εργάζονται πτυχιούχοι Κοινωνικοί Λειτουργοί με άδεια άσκησης. Συγκεκριμένα, έχουν την ευθύνη και την φροντίδα για την ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη στους ασθενείς του Νοσοκομείου για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής υγείας, πάντα μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας.

 

Το έργο των Κοινωνικών Λειτουργών συνίσταται στα εξής:
 1. Εντοπισμό, διερεύνηση και αξιολόγηση ειδικών προβλημάτων των ατόμων που απευθύνονται στο Τμήμα.
 2. Προετοιμασία των ασθενών και των οικείων τους για την παραδοχή της ασθένειας και της αναγκαιότητας των μέτρων θεραπείας.
 3. Βοήθεια στην προσαρμογή των ασθενών στο Νοσοκομείο.
 4. Διαμεσολάβηση, ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για ειδικά θέματα των ασθενών και διασύνδεση εξυπηρετούμενων και υπηρεσιών, προκειμένου την από κοινού αναζήτηση λύσεων ή παραπομπή.
 5. Συνεργασία με τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλοντος αν υπάρχει, για την επανένταξη και προσαρμογή του στο φυσικό του περιβάλλον. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, φροντίδα για την αποκατάσταση του σε ιδρυματικό χώρο.
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη σε προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές.
 7. Προγραμματισμό και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, είτε στα πλαίσια της κοινωνικής υπηρεσίας είτε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές ομάδες.
 8. Συμμετοχή σε διεπιστημονική ομάδα με το ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό του Νοσοκομείου.
 9. Εκπαίδευση και εποπτεία των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα.
 10. Συνεχή επιμόρφωση μέσω επιστημονικών σεμιναρίων.

Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα πάντα με τις αρχές της δεοντολογίας του επαγγέλματος της που διέπεται από τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και  αυτοδιάθεση του ατόμου και στο απόρρητο των πληροφοριών.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας απευθύνονται ασθενείς του Νοσοκομείου ή συγγενικά τους πρόσωπα που είναι:
 • Άποροι
 • Ανασφάλιστοι
 • Μοναχικοί
 • Άστεγοι
 • Εξαρτημένα άτομα
 • Πολιτικοί πρόσφυγες – μετανάστες
 • Πάσχοντες από χρόνια νοσήματα
 • Ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα
 • Θύματα κακοποίησης ή ενδοοικογειενακής βίας
 • Όσοι χρήζουν μετανοσοκομειακής φροντίδας

και γενικά άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες – ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και δέχονται κοινωνικό αποκλεισμό.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
Τηλ επικοινωνίας 2132034152
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
ΔΗΛΑΡΗ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
ΝΤΑΒΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Το γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας βρίσκεται στο κτήριο 2 στο ισόγειο δίπλα στο Αμφιθέατρο.

Τηλέφωνα213 203 3661, 213 203 2118, 213 203 4151, 213 203 4152
Email: socialservices@gna-gennimatas.gr

ΩΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 07:00-15:00

Στις Γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου και μόνο για θέματα της εφημερίας το γραφείο στεγάζεται στο χώρο των επειγόντων περιστατικών στο κτήριο 2 ισόγειο.

Τηλέφωνο: 213 203 4153

ΩΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ κατά την γενική εφημερία: 14:00 – 22:00


4. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της Νοσοκομειακής Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα.(Π.Δ.87/86 (ΦΕΚ32/τ.Α./27-03-1986) εδ. παρ.3 άρθρου10)

l Επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. (Π.Δ. αριθμ. 50, ΦΕΚ23, τ.Α., 26.1.1989,σσ. 346-347)

l Περί καθορισμού του αντικειμένου εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών (Π.Δ., αρ. 891, ΦΕΚ 213, τ.Α, 7.12.1978, σσ. 2005-2007)

l Κώδικας Δεοντολογίας για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, όπως έχει καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας: https://www.skle.gr