ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς  έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στο χώρο της παροχής φροντίδων υγείας, στα 60 περίπου χρόνια συνεχούς λειτουργίας του.

 

Ημερομηνίες Σταθμοί:

1958: Ιδρύεται το Νοσοκομείο με την επωνυμία Ενιαίο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών δυναμικότητας 350 κλινών.
1972: Ιδρύεται και λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου η Ανωτέρα Σχολή Νοσοκόμων τριετούς φοίτησης
1973: Ιδρύεται το Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο ( ΚΟΦΚΑ) το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελές οφθαλμολογικό κέντρο με 114 κλίνες.
Το ίδιο έτος συστήνεται στο Νοσοκομείο το Ρυθμιστικό Κέντρο Διαλογής Ασθενών.
Ιστορική αναφορά πρέπει να γίνει στο Νοέμβριο του 1973 όπου το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Πολυτεχνείου, έπαιξε με την τότε ιδιότητα του Ρυθμιστικού Κέντρου, ουσιαστικό και αποτελεσματικό ρόλο στην αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τραυματιών και των νεκρών που προσκομίστηκαν.

1978: Συγχωνεύεται το Ενιαίο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών  με το Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο και λαμβάνει την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, δυναμικότητας 614 κλινών.
Το ίδιο έτος ιδρύεται και λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας το οποίο το 1988 μετονομάζεται  σε Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
1983: Έτος ορόσημο για το σύστημα υγείας στη Ελλάδα, το Νοσοκομείο εντάσσεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ)
1987: Αλλάζει η επωνυμία του Νοσοκομείου και μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών δυναμικότητας 760 κλι-νών.
1995: Το Νοσοκομείο λαμβάνει την Επωνυμία Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γιώργος Γεννηματάς, ενώ το 2001 μετονομάζεται σε Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς και εντάσσεται στο Β΄ΠΕΣΥ Αττικής, ως αποκεντρωμένη μονάδα του.

2004: Ενεργή συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ως Ολυμπιακό Νοσοκομείο.
2005: Το Νοσοκομείο υπάγεται στην 1η ΥΠΕ Αττικής.
2011: Το Νοσοκομείο διασυνδέεται με το Ν.Ν.Θ.Α « Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και τα δύο Νοσοκομεία θα  λειτουργήσουν υπό τη Διοίκηση Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης, με δυναμικότητα 1430 κλινών.

2012: Αποσύνδεση με Νοσοκομείο Σωτηρία και επαναλειτουργία του σε αυτόνομο Νοσοκομείο.