Αφορά στην παροχή ψυχιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας για εφήβους, ηλικίας μέχρι 16 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κάποια από τις κλινικές του Νοσοκομείου.

Αιτήματα για διασυνδετική γίνονται δεκτά στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30-12:00
Τηλέφωνο: 210 748 0901, 213 2032 854 213 203 2854
Φαξ: 210 748 1365
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: psychado@gna-gennimatas.gr