Υπεύθυνοι: Επιμελητής Α΄ Α. Κρασσάς, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Π. Πέτρου και Επιμελητής Α΄ Ι. Τσερβάκης

Τα επείγοντα οφθαλμολογικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων οξείας φύσεως (με την ευθύνη της Κλινικής μας, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, και Πέμπτη). Για την εξέταση από το τμήμα των επειγόντων ο ασθενής δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού: αρκεί να προσέλθει και να πάρει αριθμό προτεραιότητας από το αυτόματο μηχάνημα του τμήματος. Το τμήμα αυτό συμμετέχει στο σύστημα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και, ανάλογα με το είδος της εφημερίας, δέχεται ασθενείς και τα απογεύματα ή και τη νύχτα. Σε ημέρες όπου το νοσοκομείο δεν έχει γενική εφημερία, η κλινική δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επείγον χειρουργείο και κατά συνέπεια, οι ασθενείς με προβλήματα που απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να απευθύνονται στο γενικώς εφημερεύον νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι τα επείγοντα ιατρεία αντιμετωπίζουν μόνο οξείες παθήσεις και επομένως δεν μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε περισσότερο εξειδικευμένα ή χρόνια προβλήματα. Για τις ασθένειες αυτές οι ασθενείς θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού για τα τακτικά οφθαλμολογικά ιατρεία.