1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες Αποκατάστασης στοχεύουν στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικής κατάστασης του ατόμου. Οι ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων και δευτεροπαθών καταστάσεων που επηρεάζουν την λειτουργική κατάσταση του ατόμου επιτυγχάνουν το στόχο αυτό.

Άτομα που χρήζουν παροχής υπηρεσιών Αποκατάστασης είναι άτομα με:

  • αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
  • με κάκωση/βλάβη νωτιαίου μυελού και παραπληγία ή τετραπληγία (θύματα τροχαίων-πολυτραυματίες, εργατικά ατυχήματα, όγκοι νωτιαίου μυελού, αγγειοδυσπλασίες, κ.ά.),
  • κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νευρολογικές παθήσεις που οδηγούν σε κινητική αναπηρία (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, σ.Guillain Barre, κ.ά.),
  • παθήσεις παιδικής ηλικίας με κινητικά προβλήματα, κ.λ.π.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υιοθετήσει την βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για την υγεία. Η νέα διεθνής σύμβαση, η οποία καθορίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες Αποκατάστασης αποτελεί ένα «βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», έχει υπογραφεί και από την πατρίδα μας (N.4074,ΦΕΚ88,11-4-2012) στο δε άρθρο 26 παρ.1α τονίζεται ότι οι υπηρεσίες Αποκατάστασης «αρχίζουν στο νωρίτερο δυνατό στάδιο και βασίζονται στη διεπιστημονική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και δεξιοτήτων» του ατόμου.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» σκοπό έχει την παροχή πρώιμων υπηρεσιών Αποκατάστασης στην οξεία και μετα-οξεία φάση καθώς και την μακροχρόνια παρακολούθηση.


2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» λειτουργεί από την έναρξη του ΕΣΥ σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου με 10 κλίνες και έχει αναπτύξει σταθερές διεπιστημονικές συνεργασίες με το Νοσηλευτικό τμήμα, τμήμα Φυσικοθεραπείας, τμήμα Εργοθεραπείας, τμήμα διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Κοινωνική Υπηρεσία και κατά περίπτωση άλλα ιατρικά τμήματα, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά η ομάδα Αποκατάστασης.

Εκτίμηση περιστατικών που νοσηλεύονται σε άλλα τμήματα. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τα άλλα ιατρικά τμήματα του νοσοκομείου, γίνεται εκτίμηση των αναγκών Αποκατάστασης στην οξεία φάση και δίνονται σχετικές οδηγίες καθώς και συστηματική παρακολούθηση του ασθενή εφόσον αυτό απαιτείται.

Κλινική ημέρας: με λειτουργία ημερήσιας νοσηλείας για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν διεπιστημονικής προσέγγισης και επεμβατικών ιατρικών πράξεων όπως ενδομυϊκής έγχυσης αλλαντοτοξίνης υπό ταυτόχρονη ηλεκτρομυογραφική καταγραφή και ηλεκτροερεθισμό.

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: (κατόπιν ραντεβού στο 1535, κωδικός τμήματος 07503)

Δευτέρα 09.00-13.00
Τετάρτη 09.00-13.00
Πέμπτη 09.00-13.00

Ειδικά Ιατρεία:

  • Ιατρείο σπαστικότητας και μυοσκελετικού πόνου
  • Ιατρείο παρακολούθησης κακώσεων/βλαβών νωτιαίου μυελού
  • Ιατρείο επανεκπαίδευσης πυελικού εδάφους

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Διευθυντής :

ΡΑΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλέφωνο: 213 203 2107213 203 2108