ΚΤΙΡΙΟ 2
ΟΡΟΦΟΣ 1ος

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ:

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή (εξειδικευμένης) τριτοβάθμιας φροντίδας σε ασθενείς με παθήσεις αγγείων που αφορούν όλο το φάσμα της αγγειολογίας – αγγειοχειρουργικής.
Η αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα επιμερίζεται σε:

 1. Πρόληψη αγγειακών παθήσεων
 2. Διάγνωση αγγειακών παθήσεων
 3. Συντηρητική αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων
 4. Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις (ανοικτή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας, παρακάμψεις περιφερικών αγγείων)
 5. Ενδαγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις( ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος θωρακικής αορτής, αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων)
 6. Φλεβολογικό ιατρείο – φλεβικές παθήσεις
 7. Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας για νεφροπαθείς
 8. Διαβητικό πόδι

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΚΟΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγγειοχειρουργός Δ/ντής  ΕΣΥ – Εκτελών χρέη Διευθυντή κλινικής

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αγγειοχειρουργός, Δ/ντής ΕΣΥ

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αγγειοχειρουργός Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ

ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγγειοχειρουργός Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Αγγειοχειρουργός Επικουρικός Επιμελητής

ΔΟΥΛΑΠΤΣΗΣ ΜΙΚΕΣ, Αγγειοχειρουργός Επικουρικός Επιμελητής

 

ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ, Ειδικευόμενος ιατρός (σε παράταση)

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ειδικευόμενος ιατρός (σε παράταση)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Ειδικευόμενη ιατρός (σε παράταση)

ΑΥΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ειδικευόμενος ιατρός,

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ειδικευόμενος ιατρός

ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ειδικευόμενη ιατρός

ΚΙΤΡΟΜΗΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ειδικευόμενος ιατρός

ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ειδικευόμενος ιατρός


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:


4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 • Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
  Λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 11:30 – 14:30
 • Γενική Εφημερία κάθε τέσσερις ημέρες και Πρωινή εφημερία ανάλογα με το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου
 • Τακτικά Χειρουργεία κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
 • Απογευματινό Ιατρείο, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου
  • Βασίλειος Κατσίκας, κάθε Δευτέρα
  • Γεώργιος Κοπάδης, κάθε Τρίτη
  • Πέτρος Χατζηγάκης, κάθε Τετάρτη
  • Γεώργιος Γερόπαπας, κάθε Τετάρτη