ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Για την είσοδο στο ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κρίνεται απαραίτητη: Επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πρόσφατου αρνητικού ελέγχου για CΟVΙD-19 (μοριακός έλεγχος εντός των τελευταίων 72 ωρών, rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών) ή πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους ‘Ενας συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή και εφόσον έχουν βεβαίωση από την αντίστοιχη κλινική…

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5037441)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικήςπροκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5037441) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020»…