Ημερίδα: «Οι κώδικες ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας, διοικητικής διαδικασίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Ημερίδα με θέμα: «Οι κώδικες ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας, διοικητικής διαδικασίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Δείτε την αφίσα εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ  πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε εδώ