ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2018-2019

ΗΤΑΝ 6/5/2018 όταν η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τα πρώτα πεπραγμένα του Νοσοκομείου ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για τα έτη 2016 – 2018. Έκτοτε χωρίς καμία διακοπή συνεχίσαμε και σήμερα παρουσιάζουμε τα ΝΕΑ πεπραγμένα μας από το Μάιο 2018 έως το Μάιο 2019 σε συνέχεια των προηγούμενων με προεξέχοντα χωρίς να μειώνονται τα υπόλοιπα τα…