Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ  πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ πατήστε εδώ

Για το έγγραφο ΣΟΧ1 2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ πατήστε εδώ