Ανάρτηση Προκηρύξεων-Διακηρύξεων στην Ιστοσελίδα

Οι ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ/ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ του τμήματος προμηθειών από σήμερα 21/02/2018 θα αναρτώνται στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ στο εικονίδιο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».

 

Τροποποίηση συστημικών αριθμών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, με Αρ. Διακήρυξης 180/2017

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, με αρ. διακήρυξης 180/2017, σας ενημερώνουμε ότι οι συστημικοί αριθμοί 54111, 54112, 54113 έχουν τροποποιηθεί ως εξής: 54111,1 / 54112,1 / 54113,1 αντίστοιχα. Οι προσφορές που αφορούν στα συγκεκριμένα τμήματα του εν λόγω διαγωνισμού θα υποβάλλονται στους νέους συστημικούς αριθμούς…