Ετήσια προληπτική δράση για τον καρκίνο του μαστού

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στην συνεχή προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας υλοποιεί Προληπτική δράση για τον καρκίνο του Μαστού. Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση για θέματα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, η έγκαιρη ανίχνευση του καθώς και η εκπαίδευση των γυναικών στον αυτοέλεγχο .

Ανακοίνωση διόρθωση της δράσης για τον καρκίνο του μαστού

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στην συνεχή προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας υλοποιεί για 2ο έτος  Προληπτική δράση για τον καρκίνο του Μαστού, η οποία υλοποιείται από το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του Νοσοκομείου και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου.